PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, także w dziedzinie stomatologii

ms
15-01-2014, 16:59
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, także w dziedzinie stomatologii Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, także w dziedzinie stomatologii (foto: freedigitalphotos)
Od połowy stycznia 2014 r. młodzi naukowcy mogą składać wnioski o stypendia naukowe, przyznawane maksymalnie na cztery lata, w łącznej wysokości do 150 tys. zł. Aplikacje będą przyjmowane do 31 marca 2014 r.

Konkurs na stypendia naukowe adresowany jest do tych wybitnych młodych naukowców, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35. roku życia. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 4145 zł miesięcznie, a okres udzielenia stypendium nie może przekraczać trzech lat.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 stycznia do 31 marca 2014 r. za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Wcześniej możliwe było składanie wniosków w wersji papierowej w uzasadnionych przypadkach, np. zbliżający się termin ukończenia 35. roku życia. Pozostali kandydaci muszą aplikować za pośrednictwem www.osf.opi.org.pl.

Wnioski mogą być składane przez młodych naukowców, którzy są zatrudnieni na uczelniach, instytutach badawczych lub w instytutach Polskiej Akademii Nauk i prowadzą badania z dowolnej dziedziny naukowej, a więc także z zakresu stomatologii.

Formalnie wnioski muszą być składane przez rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

Stypendysta sam zadecyduje na co przeznacza otrzymane pieniądze.

Przy ocenie złożonych wniosków, pod uwagę brane są m.in.:

- dorobek naukowy kandydata,

- poziom prowadzonych badań,

- przyznane wcześniej nagrody,

- udział w międzynarodowych projektach.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych naukowców określa rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo - techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stypendium naukowe   stypendia   uniwersytet medyczny   PAN  

POLECAMY W SERWISACH