PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Studia doktoranckie na WUM także dla dentystów

ms
26-06-2017, 10:31
Studia doktoranckie na WUM także dla dentystów Kariera na WUM (foto: pixabay)
Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór uzupełniający na czteroletnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

O przyjęcie na studia doktoranckie w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym mogą ubiegać się osoby, które posiadają:
• tytuł magistra lub jego odpowiednik (lekarz, lekarz dentysta) lub są beneficjentem programu „Diamentowy Grant";
• ukończony staż podyplomowy (najpóźniej do 31 października 2017 r.).

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
• średnią ocen ze studiów wyliczaną na podstawie załącznika do dyplomu;
• ocenę wiadomości z zakresu specjalności, w której kandydat zamierza otworzyć przewód doktorski;
• ocenę znajomości języka obcego;
• ocenę dotychczasowego dorobku naukowego kandydata;
• walor naukowy planowanej pracy i możliwości jej realizacji.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia (osobiście) dokumentów wg wykazu zamieszczonego na stronie internetowej doktoranci.bodp.wum. w terminie od 7 sierpnia do 29 sierpnia 2017 r. w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia pok. 218,
ul. Żwirki i Wigury 61,
Warszawa,
tel. 225 720 218

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się 4 września 2017 r.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia doktoranckie w przypadku studiów stacjonarnych jest uzyskanie 65 punktów, a w przypadku studiów niestacjonarnych 60 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WUM  

POLECAMY W SERWISACH