PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Studentka stomatologii z niebywałą determinacją

23-08-2013, 01:46
Studentka stomatologii z niebywałą determinacją (źródło: Wikipedia)
Studentka stomatologii z niebywałą determinacją (źródło: Wikipedia)
Wiadomo, że uzyskanie dyplomu lekarza dentysty poprzedzony musi być wieloma latami nauki. Bezskuteczna batalia o skończenie studiów w przypadku Katarzyny Marty Cz. trwała trzynaście lat. Okazuje się, że szczególnie zdeterminowane osoby walkę o możliwość studiowania wiodą także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Harmonogram wydarzeń:

Rok akademicki 1999/2000: Katarzyna Marta Cz. rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku - kierunek lekarsko - dentystyczny.

W roku akademickim 2006/2007 skarżąca była na urlopie dziekańskim (z prawem do zaliczenia przedmiotów), jednakże wobec ich niezaliczenia decyzją dziekana 24 września 2007 r. została skreślona z listy studentów.

11 kwietnia 2008 r. studentka wystąpiła o możliwość reaktywacji na V rok studiów.

1 października 2008 r. uzyskała zgodę i ponownie została przyjęta na V rok studiów w roku akademickim 2008/2009, z obowiązkiem wyrównania różnic programowych.

8 października 2008 r. skarżąca wniosła o udzielenie urlopu dziekańskiego na rok akademicki 2008/2009, z prawem udziału w zajęciach oraz przystępowania do zaliczeń i egzaminów.

5 października 2009 r. skarżąca wniosła o zezwolenie na powtarzanie przedmiotów (nie zaliczyła chirurgii stomatologicznej i chorób błony śluzowej).

12 października 2009 r. dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku skreślił wnioskodawczynię z listy studentów

18 listopada 2009 r. rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku utrzymał w mocy rozstrzygnięcie dziekana.

Była studentka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

15 kwietnia 2010 r.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję, gdyż obie decyzje zapadły z naruszeniem prawa. Sędziowie zwrócili uwagę, że brak było w Regulaminie Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku określenia konsekwencji nieuzyskania zaliczeń przez studenta przebywającego na urlopie dziekańskim, z prawem udziału w zajęciach oraz przystępowania do zaliczeń i egzaminów.

29 lipca 2010 r., na skutek uprawomocnienia się wyroku, dziekan poinformował skarżącą, że od 1 października 2010 r. zostaje wpisana na listę studentów V roku (grupa 12) w roku akademickim 2010/2011 z obowiązkiem uczęszczania na zajęcia oraz uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z następujących przedmiotów: stomatologia zachowawcza z endodoncją, stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna, protetyka, chirurgia szczękowo - twarzowa i onkologia, ortodoncja, otorynolaryngologia, choroby błony śluzowej, chirurgia stomatologiczna, a także uzupełnienia różnic programowych z przedmiotów: pierwsza pomoc medyczna z I roku, endodoncja przedkliniczna i protetyka z II roku studiów.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   uniwersytet   studia stomatologiczne   Studia  

POLECAMY W SERWISACH