PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia Zachowawcza i Periodontologia UM w Poznaniu: konkurs na kierowników

ws
29-01-2016, 14:13
Stomatologia Zachowawcza i Periodontologia UM w Poznaniu: konkurs na kierowników Klinika oraz Katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM w Poznaniu poszukuje kierowników (foto: pixabay).
Prof. dr hab. Jacek Wysocki, rektor UM w Poznaniu ogłosił konkursy na stanowiska kierowników Kliniki oraz Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

O funkcję kierownika Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii, a także kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu mogą ubiegać się samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają:
- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;
- znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową.

Kandydaci powinni złożyć dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej;
3) autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;
4) informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;
5) dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
6) wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne);
7) dokument potwierdzający uzyskanie specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej;
8) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata(tkę) wymogów wynikających z art.109.ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zm.);
9) oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata(tki);
10) kopie świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata(tki) - w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w UMP po raz pierwszy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 lutego 2016 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70. 60-812 Poznań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH