PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku potrzebni asystenci i wykładowcy

ms
06-05-2016, 11:59
Stomatologia: na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku potrzebni asystenci i wykładowcy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (źródło: Google Maps)
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłosił konkurs otwarty na czterech asystentów  do Zakładu Stomatologii Zachowawczej oraz na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

W przypadku konkursu na stanowiska asystenta, do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- mają tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- posiadają prawo wykonywania zawodu,
- legitymują się znajomością języka angielskiego.

W przypadku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej do konkursu mogą przystąpić osoby, które mają:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych;
- ukończone studia na kierunku lekarsko-dentystycznym;
- specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej;
- znajomość języka angielskiego;
- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zgłaszających się do konkursów:
- podanie skierowane do dziekana;
- kwestionariusz osobowy;
- życiorys, zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
- oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (pełna zdolność do czynności prawnych; niekaralność za przestępstwo umyślne; korzystanie z pełni praw publicznych);
- oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy;
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- inne dokumenty np. wykaz publikacji wraz z punktami MNiSW;
- kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,  staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty, wydane w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty należy składać do 20 maja 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w  kopercie z opisem: "Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej " (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu). 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH