PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia na UM Wrocław: wakaty na dwóch stanowiskach kierowniczych

en
08-07-2017, 08:00
Stomatologia na UM Wrocław: wakaty na dwóch stanowiskach kierowniczych Rozpoczął się nabór na stanowiska kierownicze na UM we Wrocławiu (fot. pixabay)
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ogłosił ogólnopolski konkurs na dwa stanowiska kierownika: Katedry i Zakładu Periodontologii oraz Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej.

Kandydaci powinni mieć:
- tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie stomatologia,
- osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami  badawczymi,
- specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki.

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w  jednostkach wydziałowych i międzywydziałowych” – załącznik do zarządzenia nr 13/XIV R/2007 Rektora AM z 22 lutego 2007 r., dostępny na stronie www.umed.wroc.pl/konkursy,
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
- odpis odpowiedniej specjalizacji,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW),
- informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
- deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach, w szczególności w innych uczelniach, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów oraz nadawania stopni naukowych, z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
- ocena za ostatni okres pełnienia funkcji kierownika w przypadku osoby kandydującej na kolejną kadencję w tej samej jednostce, np. arkusz oceny obowiązujący w Uczelni,
- opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
- ewentualne referencje lub opinie.

Termin składania dokumentów na oba stanowiska: 11 lipca 2017 r.
Dokumenty należy składać osobiście  lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu, ul. Krakowska 26 50-425 Wrocław

Uchwała w sprawie powołania na funkcję kierownika w jednostce będzie podjęta we wrześniu 2017 r. 

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM we Wrocławiu  

POLECAMY W SERWISACH