PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia na UM we Wrocławiu: potrzebni wykładowcy i asystenci

ms
09-05-2016, 11:09
Stomatologia na UM we Wrocławiu: potrzebni wykładowcy i asystenci UM we Wrocławiu szuka wykładowców
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłosił konkurs otwarty na objęcie stanowiska wykładowcy w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej oraz dwóch stanowisk asystentów w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.

Do konkursu na objęcie stanowiska wykładowcy w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM;
- stopień naukowy: dr w dziedzinie n.med. w dyscyplinie: stomatologia;
- tytuł zawodowy: lekarz dentysta na kierunku lekarsko – dentystycznym;
- specjalizacja w dziedzinie chirurgii szczękowej (podstawowej);
- pełne prawo wykonywania zawodu;
- zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- doświadczenie w pracy klinicznej i dydaktycznej;
- spełnienie wymagań art. 109 ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.):
- - pełna zdolność do czynności prawnych;
- - niekaralność za przestępstwo umyślne;
- - niekaralność pozbawieniem prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
- - korzystanie z pełni praw publicznych.

Kandydat powinien przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek konkursowy;
- kwestionariusz osobowy;
- dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursowych;
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów;
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu;
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punkowego w UM;
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich.

Do konkursu na objęcie stanowisk asystentów w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM;
- tytuł zawodowy: lekarz dentysta na kierunku lekarsko – dentystycznym;
- specjalizacja w dziedzinie periodontologii (podstawowej);
- pełne prawo wykonywania zawodu;
- zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- spełnienie wymagań art. 109 ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.):
- - pełna zdolność do czynności prawnych;
- - niekaralność za przestępstwo umyślne;
- - niekaralność pozbawieniem prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
- - korzystanie z pełni praw publicznych.

POLECAMY W SERWISACH