PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: kto pojawił się w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

ms
25-11-2016, 08:11
Stomatologia: kto pojawił się w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Gratulacje dla członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (foto: pixabay)
W efekcie wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja 2017 – 2020) znalazły się trzy osoby reprezentujące stomatologię.

Są to:
Prof. Tomasz Konopka, z-ca kierownika Katedry Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (40 głosów).  

Prof. Mansur Rahnama, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (22 głosy).

Prof. Andrzej Wojtowicz, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (14 głosów).

W składzie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nie znalazło się czterech kandydatów:

Prof. Mariusz Lipski, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (13 głosów)

Prof. Maria Gołębiewska, kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (10 głosów).

Prof. Anna Surdacka, kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (8 głosów).

Prof. Katarzyna Emerich, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (4 głosy).

W kadencji upływającej w 2016 r., wśród 38 osób pracujących w CK, w sekcji nauki medyczne - stomatologię reprezentowały: prof. Maria Emilia Borysewicz-Lewicka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. Maria Chomyszyn-Gajewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Członek Komisji nie może pełnić mandatu dłużej niż przez dwie, następujące po sobie, kadencje.

Członkiem Centralnej Komisji może zostać osoba, która:
- posiada tytuł naukowy profesora i aktualny dorobek naukowy, stanowiący wiodący dorobek w danej dziedzinie nauki (opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat), 
- przed ogłoszeniem wyborów nie ukończyła siedemdziesiątego roku życia,
- posiada obywatelstwo polskie.

Wyboru członków Centralnej Komisji dokonują osoby posiadające tytuł naukowy profesora.

Zadania wykonywane przez członków CK są niewątpliwie istotne dla rozwoju nauki polskiej, a to dlatego, że wśród ich kompetencji znajdują się m.in.:
- przyznawanie wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym szkół wyższych, instytutom naukowym PAN, instytutom badawczym i międzynarodowym instytutom naukowym uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
- powoływanie komisji habilitacyjnych oraz recenzentów w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego;
- opiniowanie projektów aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora;
- opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego (profesora uczelnianego), którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Działanie członków CK ma zapewnić harmonijny rozwój kadry naukowej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH