PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: konkursy na stanowisko profesora w UJ CM i instruktora w UM w Łodzi

jsz
18-04-2014, 11:02
Stomatologia: konkursy na stanowisko profesora w UJ CM i instruktora w UM w Łodzi Stomatologia: konkursy na stanowisko profesora w UJ CM i instruktora w UM w Łodzi. Na zdjęciu UM w Łodzi Pomorska 251 (źródło: Google Maps)
Ogłoszono konkursy na stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM (stomatologia) oraz instruktora w Zakładzie Technik Dentystycznych I Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi.

 

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

Posiadanie tytułu naukowego profesora.
Wybitna pozycja w dziedzinie nauki i aktywna działalność naukowa udokumentowana całokształtem dorobku naukowego.
Znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego.
Osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.
Nienaganna postawa etyczna.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty (w 3 egz.):
Ankieta kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego.
Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM.
Ankiety samooceny działalności naukowej za lata 2009-2013.
Autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron).
Życiorys zawodowy.
Odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego.
Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i (lub) dla potrzeb utworzenia (prowadzenia) kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.
Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych".

Kandydaci powinni spełnić wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 maja 2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu - listopad 2014 r.

Dokumenty należy składać w:
Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
31-008 Kraków, ul. św. Anny 12.

 

Poszukiwany instruktor w Zakładzie Technik Dentystycznych I Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi  

Prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko instruktora w Zakładzie Technik Dentystycznych I Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodz (jeden etat).i

O przyjęcie na stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły wyższe studia w zakresie właściwej dyscypliny odpowiedniej dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

SŁOWA KLUCZOWE
Collegiium Medicum UJ   konkursy   kariera naukowa  

POLECAMY W SERWISACH