PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: Collegium Medicum UJ poszukuje asystenta i adiunkta a UM we Wrocławiu kierownika szkolenia

ms
07-04-2014, 14:17
Stomatologia: Collegium Medicum UJ poszukuje asystenta i adiunkta a UM we Wrocławiu kierownika szkolenia Stomatologia: Collegium Medicum UJ poszukuje asystenta i adiunkta a UM we Wrocławiu kierownika szkolenia (źródło: Wikipedia)
Poszukiwani: - asystent w Pracowni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum; - adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego w Pracowni Implantologii Stomatologicznej Katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum; - kierownik Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Wymogi:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej;
- minimum sześcioletnie doświadczenie w pracy zawodowej w jednostce klinicznej;
- doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi;
- członkostwo w towarzystwach naukowych związanych ze stomatologią dziecięcą
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (kandydaci ze stopniem dr.);
- pozytywna opinia kierownika pracowni, dyrektora instytutu, a także w przypadku posiadania - opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora - również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Wymagane dokumenty:

- podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończenia studiów, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem;
- odpis dyplomu specjalisty;
- stałe prawo wykonywania zawodu;
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron);
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- ankieta dotycząca działalności naukowej;
- ankieta dotycząca działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
- opinia kierownika, pracowni, dyrektora instytutu a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego;
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego lub dla potrzeb utworzenia (prowadzenia) kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu;
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
Na podaniu należy dopisać "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926 z późn. zm.).

POLECAMY W SERWISACH