PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Spór o ujawnienie pytań egzaminacyjnych. Pora na ruch ministra zdrowia

RR/Rynek Zdrowia
01-09-2016, 12:32
Spór o ujawnienie pytań egzaminacyjnych. Pora na ruch ministra zdrowia Będzie głośniej wokół pytań egzaminacyjnych? (fot. pixabay)
Po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie udostępnienia pytań z egzaminów lekarskich i odmownej decyzji Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), teraz ruch należy do ministra zdrowia.

Jeśli minister nie nakłoni dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych do zmiany stanowiska, NRL zapowiada skierowanie sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność (przewlekłość lub bezczynność) ma być zaskarżona.

Czytaj też: TK za ujawnieniem pytań egzaminacyjnych, CEM przeciw. Co będzie dalej?

Skutki niewykonania orzeczenia sądu przez organ administracji publicznej reguluje art. 154 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Na podstawie tego przepisu można zażądać wymierzenia inkryminowanemu organowi grzywny, a osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie.

Z kolei ustawa o dostępie do informacji publicznej (na którą powołuje się NRL) przewiduje grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku wobec osoby, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi, nie udostępniła informacji publicznej.

Ale to tylko daleko idący, czarny scenariusz.

Pytań wiele, odpowiedź jedna
Jednakże CEM już teraz otrzymało wyraźny sygnał ostrzegawczy. Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się bowiem do lekarzy, by sami wysyłali wnioski o udostępnienie pytań egzaminacyjnych (jako informacji publicznej, a więc nawet bez podawania powodu wystąpienia z wnioskiem). Gotowy wzór formularza dostępny jest na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Jeśli tylko kilkudziesięciu lekarzy zdecyduje na taki krok, to CEM zostanie zdezorganizowane, i to tuż przed wrześniowymi egzaminami (najbliższy Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy zostanie przeprowadzony 2 września., natomiast Lekarski Egzamin Końcowy - 17 września).

- Znaczna liczba napływających wniosków może pokazać, że temat jest dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów naprawdę ważny oraz, że jako grupa zawodowa mamy prawo czuć się pokrzywdzeni tym, że nie mamy dostępu do pytań ze swoich egzaminów zawodowych, podczas gdy inne zawody, w tym np. prawnicze zawody zaufania publicznego, mają dostęp do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych - wyjaśnił prezes NRL.

Krótka historia odtajnień w ochronie zdrowia
Spór o dostęp do pytań z egzaminów lekarskich wpisuje się w burzliwą historię walki o jawność podejmowanych przez władze publiczne decyzji. W ostatnich latach wielokrotnie relacjonowaliśmy tego rodzaju sprawy z obszaru ochrony zdrowia.

Można choćby wymienić batalię o ujawnienie ofert składanych w NFZ w związku z kontraktowaniem świadczeń. Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz wydał 9 grudnia 2013 r. uchwałę, w której uznał, że Fundusz musi ujawniać wszystkie dane, które są informacją publiczną.

SŁOWA KLUCZOWE
CEM   Ministerstwo Zdrowia   pytania LDEK   LDEK  

POLECAMY W SERWISACH