• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacje: zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

MZ/jsz
21-08-2014, 12:08
Specjalizacje: zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia zasady postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację modułowe (fot. infoDENT24.pl)
Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarsko-dentystycznych specjalizacji modułowych zostanie przeprowadzone w okresie od 1 do 31 października 2014 r.. Wnioski elektroniczne będzie można generować od 1 września. Szczegóły wyjaśnia resort zdrowia.

Wprowadzenie modułowego systemu specjalizacji wiąże się z jednoczesnym zniesieniem dotychczasowego podziału specjalizacji na specjalizacje w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny.

Jak już wcześniej informowaliśmy, specjalizacje lekarsko-dentystyczne wchodzą w skład 37 specjalizacji jednomodułowych. Odbywają się one według modułów jednolitych, właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego.

Specjalizacje jednomodułowe lekarsko-dentystyczne:

chirurgia stomatologiczna,
chirurgia szczękowo-twarzowa,
ortodoncja,
periodontologia,
protetyka stomatologiczna,
stomatologia dziecięca,
stomatologia zachowawcza z endodoncją,
epidemiologia,
zdrowie publiczne.

Terminy postępowań kwalifikacyjnych

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda dwa razy w roku w terminach:

od 1 marca do 31 marca,
od 1 października do 31 października.

ETAP I - wniosek elektroniczny

Lekarz składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny w formie elektronicznej (oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego) do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminach:

1 - 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1 - 31 marca,
1 - 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1 - 31 października.

Na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1 - 31 października 2014 r. złożenie wniosku w formie elektronicznej będzie możliwe od 1 do 30 września 2014 r. 

Generowanie wniosku należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem, potrzebnym do wprowadzenia do systemu wszystkich wymaganych danych.

ETAP II - wniosek w formie papierowej

Wniosek utworzony w wersji elektronicznej należy wydrukować, podpisać i przekazać wojewodzie nie później niż na 3 dni przed końcowym terminem złożenia wniosku w formie elektronicznej, pod warunkiem, że wniosek w wersji elektronicznej został zatwierdzony przed końcem terminu składania wniosków w formie elektronicznej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym w terminie 1 - 31 października 2014 r. lekarz przekazuje wniosek w formie papierowej do wojewody do 3 października 2014 r.

Termin przekazania wojewodzie wniosku w wersji papierowej jest zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Oświadczenie

W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz w trybie pozarezydenckim lekarz dołącza do wniosku oświadczenie, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu

Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać wnioski o rozpoczęcie specjalizacji. We wniosku należy jednak zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu. W pozostałym zakresie cała procedura jest analogiczna do procedury dla lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH