PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacje w stomatologii: kolejne rozdanie towaru na wskroś deficytowego

18-08-2012, 07:10
Kłopoty mają obie zainteresowane strony, a więc zarówno organizujący program specjalizacji, jak i ci którzy chcieliby z tej formy podnoszenia kwalifikacji skorzystać. W szkoleniach specjalizacyjnych karty rozdaje Ministerstwo Zdrowia, ale tak naprawdę to można powiedzieć, że rozdawnictwo realizuje z niechęcią. Efekt jest taki, że miejsc rezydenckich w dziedzinie stomatologii (opłacanych przez resort zdrowia) z reguły nie ma zdecydowanie więcej niż palców u jednej ręki.

To minister zdrowia, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów, określa liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest dwa razy do roku. Pierwsze już niedługo, bo 1 października i kolejne na wiosnę (1 marca).

W jakiej dziedzinie można się szkolić? To narzuca wykaz programów przygotowywany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Z jakiej dziedziny można szkolić? To także mówią przepisy, tym razem określające zasady uzyskania akredytacji. Wśród wymogów są:

- gabinet wyposażony w co najmniej dwa stanowiska pracy,

- posiadanie niezbędnego wyposażenia,

- realizowanie procedur medycznych w zakresie pozwalającym na wykonanie określonego minimum programowego.

 

Pamiętać trzeba, że dentysta może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury (za szkolącego się stomatologa płaci Ministerstwo Zdrowia), ale nie tylko, bo także:

- na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne;

- w ramach płatnego urlopu szkoleniowego;

- na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne;

- w oparciu o umowę cywilnoprawną o szkolenie specjalizacyjne, zawartą z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne (wolontariat);

- w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich.

Chcący się szkolić lekarz dentysta musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w interesującej go dziedzinie medycyny. Adresatem takiego wniosku jest wojewoda, na terenie którego aplikujący lekarz ma zamiar się szkolić.

Niemniej ważną sprawą jest akredytacja specjalistycznych praktyk lekarskich, aby ją uzyskać trzeba spełnić kilkanaście warunków m.in.:

-  prowadzić działalność odpowiadającą profilowi realizowanego szkolenia specjalizacyjnego;

- zapewnić warunki merytoryczne i organizacyjne umożliwiające realizację programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;

- zorganizować nadzór w ramach istniejącej struktury organizacyjnej nad odpowiednim poziomem działalności dydaktycznej (w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów);

- zapewnić monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego kształcącego się lekarza;

- zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej co najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie lekarsko - dentystycznej;

- posiadać kadrę oraz sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do realizacji zadań określonych programem specjalizacji;

- udzielać świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i skali, umożliwiając tym samym zrealizowanie programu specjalizacji określonej liczbie lekarzy;

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH