PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacje lekarsko dentystyczne w okresie zmian

16-10-2012, 05:02
Naczelna Izba Lekarska (foto: infoDENT24.pl)
Naczelna Izba Lekarska (foto: infoDENT24.pl)
Naczelna Rada Lekarska w wymiarze, w którym została o to poproszona, konsultowała zmiany zawarte w projektach rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów: pierwszego z grudnia 2011 r. i drugiego z sierpnia 2012 r.

 Propozycje Komisji Stomatologicznej NRL do projektu rozporządzenia z 13 grudnia 2011 r. to m.in.:

- skrócenie czasu trwania specjalizacji z epidemiologii i zdrowia publicznego do trzech lat;

- wprowadzenie do wykazu specjalności lekarsko dentystycznych - medycyny pracy jako moduł jednolity.

Projekt rozporządzenia z 17 sierpnia 2012 r.

Projekt ten tylko w niewielkim stopniu uwzględnia prawo i kompetencje izb lekarskich w zakresie uczestniczenia w kształceniu podyplomowym lekarzy (wynikających z przepisów ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich).

W projekcie tym nie uwzględniono poszerzenia wykazu specjalizacji lekarsko - dentystycznych o specjalizację w dziedzinie medycyny pracy oraz mikrobiologię lekarską.

Projekt ten nie uwzględnia skrócenia czasu specjalizacji w dziedzinie zdrowia publicznego i epidemiologii do trzech lat.

Projektu tego samorząd lekarski nie otrzymał dotychczas do zaopiniowania.

Najważniejsze różnice w treści projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w wersji z 13 grudnia 2011 r. i 17 sierpnia 2012 r.:

- doprecyzowano kwestie związane ze złożeniem wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;

- punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES przyznaje się zgodnie z par. 10 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego do rozporządzenia (bardzo szczegółowo rozpisane);

- punkty dodatkowe w postępowaniu konkursowym przyznaje się za co najmniej trzyletni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, ale także w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów (zmiana w porównaniu z wcześniejszym projektem);

- dodano przepis, zgodnie z którym w postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES i przyznanie 140 punktów albo uwzględnienie wyniku LEP/LDEP (LEK/LDEK);

- zgodnie z nową wersją projektu wojewoda kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając wynik postępowania kwalifikacyjnego (z wyjątkiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie art. 16h ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy, którzy zostają skierowani w pierwszej kolejności).

 W wykazie modułów jednolitych dla specjalizacji lekarsko - dentystycznych dostępne są:

- chirurgia stomatologiczna

- chirurgia szczękowo-twarzowa (6)

- ortodoncja

- periodontologia

- protetyka stomatologiczna

- stomatologia dziecięca

- stomatologia zachowawcza z endodoncją

- epidemiologia ( 4)

- zdrowie publiczne (4).

Przypomnijmy, że rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury z 23 kwietnia 2009 r. określa następujące wielkości:

- w pierwszych dwóch latach 3170 zł;

- po dwóch latach 3450 zł;

w specjalizacjach priorytetowych:

- w pierwszych dwóch latach - 3602 zł;

- w kolejnych latach 3890 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH