PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Skreślenie z listy studentów, pomimo nierespektowanego prawa do wglądu w wyniki prac

sta
12-08-2014, 09:25
Skreślenie z listy studentów, pomimo nierespektowanego prawa do wglądu w wyniki prac Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (foto: Google Maps)
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi skreślił z listy studentów trzeciego roku Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego jednego ze słuchaczy, ponieważ nie zaliczył on III roku. Z werdyktem tym nie zgodził się skreślony i decyzję rektora zaskarżył do sądu. Były student zakwestionował relegowanie, tym bardziej, że władze uczelni zignorowały jego prośby o udostępnienie do wglądu prac egzaminacyjnych z poczynionymi korektami i punktacją egzaminatora.

Przyczyną skreślenia skarżącego z listy studentów było niezaliczenie trzeciego roku studiów - z uwagi na niedostateczne oceny z trzech egzaminów.
Skarżący zarzucił, że niedopuszczony został do egzaminów komisyjnych z dwóch przedmiotów, a w przypadku trzeciego egzaminu - wyznaczono skład komisji sprzeczny z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Wykładowcy odmówili także udostępnienia korekty prac i sporządzenia ich kserokopii przed skreśleniem ze studiów. Poza tym władze uczelni nie informowały skarżącego o przysługujących mu prawach do egzaminów komisyjnych. Były student nie był poinformowany także o możliwości:
- trzykrotnego zdawania egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
- zachowania siedmiodniowych odstępów pomiędzy egzaminami poprawkowymi,
- wyznaczenia przez władze uczelni komisyjnych egzaminów.

W ocenie sądu (WSA w Łodzi) student ma prawo do zapoznania się z korektami swoich prac pisemnych. Nie ma przepisów zawierających ograniczenia w zakresie jawności wyników egzaminów, a jeśli tak to student ma prawo żądać wydania kserokopii prac pisemnych wraz z adnotacjami osoby oceniającej.

Jednak zarzut skreślonego studenta, jakkolwiek zasadny, nie może skutkować zmianą decyzji władz UM w Łodzi, które - w ocenie sądu - nie złamały prawa, chociaż nie dochowały wszystkich obowiązujących procedur. Uchybienia te (np. brak zgody na wgląd do egzaminacyjnych prac) nie miały bowiem decydującego znaczenia na sytuację studenta i jego prawo do kontynuowania studiów.

WSA w Łodzi III SA/Łd 439/14.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH