PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Skomplikowane procedury rozpoczynania specjalizacji

03-01-2013, 00:04
Skomplikowane procedury rozpoczynania specjalizacji (foto: sxc.hu)
Skomplikowane procedury rozpoczynania specjalizacji (foto: sxc.hu)
W końcu grudnia 2012 r. prezentowaliśmy, istotne dla medyków, rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Obowiązuje ono od 3 stycznia 2013 r.

Patrz: Lekarz dentysta z nowymi zasadami specjalizacji.

Wchodzące właśnie w życie regulacje prawne niestety nie przyczyniły się do zmniejszenia liczby różnorakich zaświadczeń i oświadczeń, które trzeba przedstawić przy składaniu wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.

Gdy specjalizacja w trybie rezydentury

W takim przypadku zadbać trzeba o:

a) oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zawierające ponadto:

informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań,

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),

informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia,

b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza albo Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,

c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),

d) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Gdy specjalizacja w innym trybie niż rezydentura

Okazuje się, że powyższy zestaw jest niczym wobec pliku dokumentów, który trzeba uzbierać, o ile specjalizacja ma przebiegać w innym trybie niż rezydentura. Wówczas to liczba zaświadczeń, oświadczeń i poświadczeń zbliża się do kilkudziesięciu.

W takim przypadku, starając się o specjalizację, należy przedstawić:

a) oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego, zawierające ponadto:

informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań,

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia,

b) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza albo Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,

c) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych,

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH