PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ruszył LDEK

ms
02-09-2016, 07:41
Ruszył LDEK LDEK 2 września
2 września to termin przeprowadzenia Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Test trwa cztery godziny.

Na przygotowania do LDEK czasu nie ma. Warto przypomnieć tylko, że osoba zdająca LDEK, może wnieść w ciągu trzech dni od dnia przystąpienia do LDEK merytoryczne zastrzeżenia do zadania testowego wykorzystanego podczas egzaminu.

Zastrzeżenia składa się w sali egzaminacyjnej na formularzu udostępnianym przez członków Komisji Egzaminacyjnej lub poprzez stronę internetową CEM - po zalogowaniu.

Zastrzeżenia rozpatrywane są w ciągu trzech dni od ostatecznego dnia do ich wniesienia. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń CEM ustala wyniki egzaminu poszczególnych zdających. Wyniki będą zamieszczane na stronie internetowej CEM.

W celu uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.

Wynik egzaminu nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie przysługuje więc od niego odwołanie na zasadach określonych w tym Kodeksie.

Osobie, która złożyła LDEK, dyrektor CEM wydaje świadectwo złożenia LDEK w ciągu 21 dni od dnia zdania egzaminu. Świadectwo to jest przesyłane listem poleconym na adres podany w elektronicznym zgłoszeniu do egzaminu.

Osoba, która nie uzyskała wyniku pozytywnego, albo osiągnęła wynik ją niesatysfakcjonujący, może przystąpić do egzaminu w innym terminie. Wówczas konieczne jest ponowne złożenie wniosku w formie elektronicznej.

Zgłoszenie się po raz czwarty (lub kolejny) do LDEK (podejścia do LDEP nie są liczone) wymaga uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 100 zł. Opłata dotyczy również osób, które chcą przystąpić po raz pierwszy i kolejny do egzaminu w języku obcym. W tym wypadku wysokość opłaty wynosi 340 zł. 
Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy CEM, który zostanie wygenerowany po złożeniu wniosku. 
W tytule wpłaty należy wpisać "LDEK", następnie imię i nazwisko osoby zgłaszającej się na egzamin oraz określenie terminu egzaminu (lutowy albo wrześniowy w danym roku), do którego lekarz dentysta składa wniosek.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   CEM  

POLECAMY W SERWISACH