PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

PWZ po pięcioletniej przerwie

06-03-2013, 00:52
PWZ po pięcioletniej przerwie (fot. sxc.hu)
PWZ po pięcioletniej przerwie (fot. sxc.hu)
W ostatnich dniach przedstawialiśmy aktualne statystyki dotyczące liczby lekarzy dentystów w Polsce. Wynika z nich, że liczba stomatologów z zarejestrowanym PWZ, zdecydowanie odbiega od liczby praktykujących lekarzy. Nie wiadomo ilu z dentystów, którzy nie są aktywni zawodowo, zamierza powrócić do pracy. Powinni oni jednak pamiętać, że wznowienie wykonywania zawodu po zaprzestaniu na czas  dłuższy niż pięć lat wymaga podjęcia odpowiednich kroków.

Sytuacja dotyczy lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

- nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza dentysty i tytułu zawodowego,

- nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko - dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy,

- zaprzestał wykonywania zawodu,

- miał zawieszone prawo wykonywania zawodu.

W każdym z tych przypadków dentysta będzie musiał stanąć oko w oko z Komisją rejestracji i prawa wykonywania zawodu, działającej przy okręgowej izbie lekarskiej. 

W przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat - Komisja dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej we "Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu" oraz zmiany numeru rejestracyjnego,

W przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat, Komisja przekazuje całość dokumentacji Komisji ds. kształcenia ustawicznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsca odbycia stażu adaptacyjnego.

Następnie okręgowa izba lekarska, czyli organ prowadzący postępowanie, wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności (po analizie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę). Na ich podstawie ocenia, czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego mogą wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu.

W postanowieniu określa się okres stażu adaptacyjnego oraz różnice programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji, a także wyznacza się wnioskodawcy termin na dokonanie wyboru środka kompensacyjnego.

Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku Komisji ds. kształcenia ustawicznego, opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową - podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.

 

Warto pamiętać
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   PWZ   staż adaptacyjny   Dentystatystyka  

POLECAMY W SERWISACH