PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Punkty edukacyjne: prościej i łatwiej

kan
15-09-2016, 11:45
Punkty edukacyjne: prościej i łatwiej Zdobywanie punktów edukacyjnych ma być prostsze (fot. pixabay)
Przypominamy, że nowy sposób dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów obowiązuje od 8 września 2016 r.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.z 2016r. poz. 1327) znosi część niektórych ograniczeń i limitów punktów edukacyjnych. Celem nowych przepisów jest uproszczenie procedury uznawania i rozliczania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zmiany dotyczą:
- podziału punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego,
- katalogu form doskonalenia zawodowego 
- zniesienia limitu punktów edukacyjnych w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem form doskonalenia zawodowego wymienionych w pkt. 6,18 i 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

Ze względu na fakt, że rozporządzenie nie jest długie - publikujemy je w całości (uwaga ważny jest załącznik)

                                             Warszawa, dnia 24 sierpnia 2016 r.

                                             Poz. 1327

                                             ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

                                             z dnia 11 sierpnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004  r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 2326, z 2005 r. poz. 1196 oraz z 2008 r. poz. 1616) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez:

1) realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności;

2) udział w kursie medycznym:

a) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub

b) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i  sieci internetowej z  ograniczonym dostępem

– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

4) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym;

5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”, lub udział w  posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego;

SŁOWA KLUCZOWE
kształcenie ustawiczne   dentysta   punkty edukacyjne  

POLECAMY W SERWISACH