PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

PSI o nadawaniu umiejętności w implantologii stomatologicznej

ms
10-11-2015, 09:29
PSI o nadawaniu umiejętności w implantologii stomatologicznej PSI o nadawaniu umiejętności w implantologii stomatologicznej (foto: pixabay)
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne stoi na stanowisku, że w dziedzinie implantologii stomatologicznej nadawanie umiejętności powinno być w gestii odpowiednich towarzystw naukowych.

Prezentujemy cz. I uchwały Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI (nr 12/06/2015) dotyczącej kwestii nadawania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny w obszarze implantologii stomatologicznej. Cz. II, określającą dostępność umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej dla lekarzy stomatologów bez specjalizacji, lekarzy stomatologów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia, przedstawiamy tutaj.

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI dotyczące roli towarzystw naukowych w procesie nadawania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny w obszarze implantologii stomatologicznej.

Od początku istnienia Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne stoi na stanowisku, że w dziedzinie implantologii stomatologicznej nadawanie umiejętności powinno być w gestii odpowiednich towarzystw naukowych.

Stanowisko PSI było wielokrotnie prezentowane podczas rozmów z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia. Stanowisko to widnieje na stronie internetowej Stowarzyszenia. Opinię tę PSI przedstawiało i przedstawia w mediach.

Należy przypomnieć, że w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia prace legislacyjne nad umiejętnościami z zakresu węższych dziedzin medycyny oraz udzielaniem określonych świadczeń zdrowotnych trwały ponad 10 lat. W okresie tym powstawały różne, często sprzeczne, projekty przepisów prawnych. Wielokrotnie przeprowadzano konsultacje i dyskusje w ramach: Naczelnej Rady Lekarskiej, towarzystw naukowych oraz wielu innych podmiotów związanych ze środowiskiem lekarskim.

17 czerwca 2003 r. Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne złożyło w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia program szkolenia w węższych dziedzinach medycyny w odniesieniu do implantologii stomatologicznej. Od tego czasu PSI uczestniczyło w konsultacjach związanych z kolejnymi modyfikacjami zgłaszanych projektów.

Warto pamiętać, że w 2008 r. powstała Komisja Programowa przy CMKP w celu wprowadzenia umiejętności „implantologia stomatologiczna”. Członkowie tej komisji prowadzili szczegółowe prace nad programem umiejętności (zgodnie z rozporządzeniem z 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych). Prace Komisji zawieszono ze względu na uchybienia formalno - prawne w zasygnalizowanym rozporządzeniu. 

PSI przypomina, że w żadnym z krajów Unii Europejskiej nie obowiązuje, określony na szczeblu ministerialnym kształt „umiejętności implantologicznej”. Funkcjonują natomiast „umiejętności” nadawane po ukończeniu odpowiednich cyklów szkoleniowych, których prowadzenie koordynują uniwersytety lub towarzystwa naukowe.

W ciągu ostatnich lat powstał w Polsce model kształcenia podyplomowego w zakresie implantologii stomatologicznej, który jest w pełni zgodny z nowymi wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji w Stomatologii (ADEE), wytycznymi International Congress of Oral Implantologists (ICOI), wytycznymi The European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI), jak również z międzynarodowym, w tym europejskim trendem w kształceniu podyplomowym kadr medycznych. 

PSI zwraca uwagę na fakt, iż w implantologii stomatologicznej funkcjonują w Polsce, organizowane przez towarzystwa naukowe, programy szkoleniowe pod wspólną nazwą Curriculum Implantologiczne:
- od 2005 r. odbywa się szkolenie koordynowane przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne (PSI),
- od 2009 r. odbywa się szkolenie koordynowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS). 

Szkolenia mają modułową strukturę, obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne w niewielkich grupach szkoleniowych, wykorzystują e-learning, prowadzone są na uniwersytetach, w NZOZ i w akredytowanych ośrodkach. Cykle szkoleniowe kończą się egzaminami teoretycznymi i praktycznymi oraz w przypadku PSI kolejnym etapem jest egzamin z prezentacją przypadków i nadaniem międzynarodowych „umiejętności implantologicznych”.

Programy szkoleń zostały w odpowiednim trybie zgłoszone w okręgowych izbach lekarskich. Szkolenia prowadzone są przez, mające akceptację komisji akredytacyjnych, podmioty zajmujące się kształceniem lekarzy: specjalistów z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowej, protetyki stomatologicznej oraz periodontologii, profesorów, doktorów habilitowanych nauk medycznych, doktorów nauk medycznych, pracowników uniwersytetów medycznych.

Zgodnie z sugestią z 25 sierpnia 2009 r. Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej - zdobywanie umiejętności jest możliwe w oparciu o indywidualne i grupowe specjalistyczne praktyki lekarsko - dentystyczne, które tworzą solidną bazę dydaktyczną, odpowiednią do realizacji modułów szkoleniowych głównych lub cząstkowych.

PSI informuje, że przedstawiony system szkoleń z powodzeniem działa od 2005 r. i cieszy się dużym uznaniem w środowisku lekarzy stomatologów i implantologów, umożliwia zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez młodych lekarzy szczególnie w obliczu utrudnionego dostępu do specjalizacji. Obserwujemy dużą aktywizację środowiska zawodowego, zarówno doświadczonych, jak i młodych  lekarzy dentystów w kierunku zdobywania umiejętności implantologicznych.

PSI podkreśla fakt, iż panuje powszechna opinia, że realizowane programy edukacyjne:
- zostały opracowane (zgodnie ze wspomnianym stanowiskiem i sugestią KS NRL z 25 sierpnia 2009 r.) w racjonalny sposób,
- dostosowane są do specyfiki zawodu,
- uwzględniają aktualne warunki rynku stomatologicznego,
- gwarantują odpowiedni poziom realizowanych form edukacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
PSI   Mariusz Duda   implantologia   edukacja   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH