• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

PSI o dostępności umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej

ms
10-11-2015, 09:29
PSI o dostępności umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej PSI o dostępności do implantologii stomatologicznej (foto: pixabay)
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne stoi na stanowisku, że w dziedzinie implantologii stomatologicznej - umiejętności mogą uzyskiwać lekarze dentyści bez specjalizacji oraz lekarze dentyści posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia.

Prezentujemy cz. II uchwały Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI (nr 12/06/2015), dotyczącej dostępności umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej dla lekarzy dentystów bez specjalizacji, lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia. Cz. I, określającą stanowisko PSI w sprawie nadawania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny w obszarze implantologii stomatologicznej, przedstawiamy tutaj.

Od początku istnienia Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne stoi na stanowisku, że w dziedzinie implantologii stomatologicznej - umiejętności mogą uzyskiwać lekarze dentyści bez specjalizacji oraz lekarze dentyści posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia.

Od wielu lat dyskutowana jest kwestia dostępności umiejętności, jak również możliwości praktykowania implantologii stomatologicznej przez lekarzy dentystów bez specjalizacji. 

PSI przypomina, że w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych z 2007 r. (zmodyfikowanym w 2009 r.) w dziedzinie umiejętności "implantologia stomatologiczna" w różnych wersjach zmieniano dostępność umiejętności dla lekarzy: według jednego z projektów umiejętność miałaby być dostępna jedynie dla lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia, z kolei w innej wersji rozporządzenia - miałaby być ona dostępna dla lekarzy dentystów bez specjalizacji, którzy posiadają dwuletni staż pracy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Wprowadzenie zasady szerokiej dostępności umiejętności (według rozporządzenia z 27 czerwca 2007 r.) było consensusem środowiska implantologicznego, wynikłym z doświadczeń związanych z wieloma latami procedowania projektu rozporządzenia. Nie zgłaszali do niego zastrzeżeń eksperci z Komisji Programowej przy CMKP dla umiejętności implantologia stomatologiczna, która prowadziła szczegółowe prace nad programem umiejętności.

Proponowana dostępność umiejętności była zgodna z oczekiwaniami lekarzy dentystów, którzy chcą się doskonalić w dziedzinie implantologii stomatologicznej i uzyskiwać potwierdzenie swoich umiejętności. 

PSI stoi na stanowisku, że zawężenie i ograniczenie możliwości edukacyjnych w dziedzinie implantologii stomatologicznej do wąskiego grona lekarzy, posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia:
- spowodowałoby zahamowanie rozwoju tej dziedziny w Polsce,
- ograniczyłoby dostępność możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów,
-  zmniejszyłoby  konkurencyjność jednostek ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych.

PSI uważa, że racjonalnym rozwiązaniem, dotyczącym możliwości realizowania szkoleń w celu uzyskania umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej, jest odbywanie  takich szkoleń nie tylko przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie stomatologii ale przede wszystkim przez lekarzy dentystów nie posiadających specjalizacji. Taka sytuacja ma miejsce w Polsce od 10 lat.

Liczba lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie stomatologii jest stosunkowo niewielka i zawężenie możliwości uzyskania umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej tylko dla takich osób byłoby krzywdzące dla wszystkich stomatologów, a w szczególności dla lekarzy, którzy od lat uprawiają implantologię stomatologiczną na wysokim poziomie i nie posiadają specjalizacji. W Unii Europejskiej nie występują podobne ograniczenia. 

Kwestią otwartą natomiast jest zakres wykonywania poszczególnych zabiegów implantologicznych (w związku z różną skalą trudności ich wykonania) przez lekarzy dentystów bez specjalizacji, posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie stomatologii.

PSI jest zdania, że zabiegi o dużej skali trudności powinny być zarezerwowane dla lekarzy specjalistów, a kwestia klasyfikacji zabiegów z uwzględnieniem zarówno specjalizacji, jak i umiejętności implantologicznych powinna zostać doprecyzowana w ramach consensusu środowiska związanego z implantologią stomatologiczną.

Posumowanie
Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne stoi na stanowisku, że w dziedzinie implantologii stomatologicznej umiejętności mogą uzyskiwać lekarze dentyści bez specjalizacji oraz lekarze dentyści posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia.

Kwestią otwartą jest natomiast zakres wykonywania poszczególnych zabiegów implantologicznych w związku z różną skalą trudności wykonania w odniesieniu do lekarzy dentystów bez specjalizacji, posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie stomatologii. Zabiegi o dużej skali trudności powinny być zarezerwowane dla lekarzy specjalistów a kwestia klasyfikacji tychże w odniesieniu zarówno do specjalizacji, jak i umiejętności implantologicznych - powinna zostać doprecyzowana w ramach consensusu środowiska związanego z implantologią stomatologiczną.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
PSI   Mariusz Duda   implantologia   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH