PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przetarg na recenzje zadań do egzaminu w zawodach: technik, asystentka i higienistka stomatologiczna

ms
13-12-2017, 18:32
Przetarg na recenzje zadań do egzaminu w zawodach: technik, asystentka i higienistka stomatologiczna Przetarg na recenzję zadań egzaminacyjnych (foto: pixabay)
Zamówienie dotyczy wykonania recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna.

Przetarg na recenzje zadań do egzaminu w zawodach: technik, asystentka i higienistka stomatologiczna

Zamówienie dotyczy wykonania recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Zrecenzowanie 160 zadań do części pisemnej i 12 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy w zawodzie technik dentystyczny.

Zrecenzowanie 160 zadań do części pisemnej i 12 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy w zawodzie technik dentystyczny

Zrecenzowanie 320 zadań do części pisemnej i 16 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy w zawodzie asystentka stomatologiczna

Zrecenzowanie 320 zadań do części pisemnej i 16 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.
Termin składania ofert (elektronicznie na adres e-mail: oferty@cke-efs.pl)
Oferty powinny być złożone do 14 grudnia 2017 r., do godz. 10:00.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
Kryterium cena - waga 70 proc.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium: 70 pkt.

Kryterium wykształcenie i doświadczenie osób realizujących zamówienie - waga 30 proc.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium 30 pkt.

Zamawiający
Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
nr telefonu: +48 22 536 66 32;
nr faksu: + 48 22 536 65 04;
e-mail: oferty@cke-efs.pl

Więcej: bip.cke.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH