PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka podczas „ŁÓDŹ You SMILE?”

ms
05-10-2015, 08:23
Prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka podczas „ŁÓDŹ You SMILE?” Prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
Zarząd Oddziału Łódzkiego PTSS jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „ŁÓDŹ You SMILE?” (13 – 15 listopada). Konferencja odbędzie się pod patronatem prof. dr hab. n. med. Pawła Górskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. dr hab. n. med. Jerzego Sokołowskiego prodziekana Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wśród wykładowców znajdzie się m.in. prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, która m.in. przedstawi najnowsze osiągnięcia w opracowaniu wszystkich ścian systemu kanałowego..

Trójwymiarowe opracowanie owalnych kanałów korzeni zębów przy użyciu tradycyjnych  narzędzi endodontycznych o okrągłym przekroju, zdaniem wielu autorów, jest niemożliwe. Z analizy  ścian kanału metodą rentgenowskiej  mikrotomografii komputerowej wynika, że po  mechanicznym  opracowaniu systemu kanałowego ok. 50 proc. powierzchni  nie jest dotknięta instrumentem.

Współczesne badania zmierzają więc  w kierunku poszukiwania narzędzi, które pozwolą na opracowania wszystkich ścian systemu kanałowego.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną narzędzia Self-Adjusting File (SAF), XP-endo oraz Gentlfile, które zaprojektowane są do trójwymiarowego przygotowania  kanału do wypełnienia.

Prof. zw. dr hab. n. med. Halina Pawlicka jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po przekształceniu Akademii Medycznej w Uniwersytet Medyczny w 2002  r. była inicjatorką utworzenia Zakładu Endodoncji, w którym od 2003 r. do chwili obecnej  pełni funkcję kierownika. Jednocześnie jest kierownikiem Katedry Stomatologii Zachowawczej i  Endodoncji.    Pełni również funkcję ordynatora Poradni Endodoncji SPZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie poza ponad standardowym leczeniem kanałowym wykonywane są zabiegi w zakresie mikrochirurgii endodontycznej.

Na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w latach 2002 - 2008 pełniła funkcję Prodziekana ds. Dydaktyki. W latach 2008 – 2014  była  Wojewódzkim Konsultantem z zakresu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

Dorobek naukowy prof. Haliny Pawlickiej obejmuje ok. 500 publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych, 10 książek (w dwóch współredaktorem, w dwóch redaktorem), 1 skryptu. Była promotorem 21 doktorantów, 5 dalszych przewodów w toku, autorem 29 recenzji prac doktorskich. Laureatka kilku nagród Rektora za działalność naukową i dydaktyczną. Nagrody ministra zdrowia za pracę habilitacyjną oraz za podręcznik pt.: „Współczesna endodoncja w praktyce.”  Nagrody PTS za opublikowaną w Czasopiśmie Stomatologicznym pracę naukową. Prowadzi liczne  wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji.

Na stałe współpracuje z Uniwersytetem w Erlangen, dokąd z  jej inicjatywy, w ramach Programu Erasmus, wyjeżdżają studenci Łódzkiej uczelni.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Prof. Halina Pawlicka jest członkiem komitetów redakcyjnych  polskich czasopismach naukowych i recenzentką wydawnictw.

 

Wśród wykładowców znajdzie się także dr Dan Herschbach, który podczas konferencji wygłosi wykład: CEREC- the future of dentistry is now!

Dr Dan Herschbach od 2001 r. lekarz stomatolog, aktywny członek Dental Learning Association, CEREC opinion leader w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, krajów nadbałtyckich oraz Grecji, członek zespołu Digital Smile Design, od 2009 r. międzynarodowy wykładowca.

Jako wykładowca odwiedzał już kilkakrotnie Polskę, dzieląc się wiedzą i pasją do systemu CAD/CAM m.in. na PASE 2015 oraz kongresach poświęconych tematyce stomatologii cyfrowej.

Wraz z żoną prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Monachium.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
szkolenia dla dentystów   PTSS Łódź  

POLECAMY W SERWISACH