PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prof. Mansur Rahnama wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

ms
21-11-2016, 11:00
Prof. Mansur Rahnama wybrany na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Prof. Mansur Rahnama (foto: archiwum)
Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, konsultant krajowy z zakresu chirurgii stomatologicznej, na co dzień pełniący funkcję kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, wybrany został na członka Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Funkcję tę prof. Mansur Rahnama pełnił będzie w kadencji 2017 – 2021. Gratulujemy wyboru.

W kadencji upływającej w 2016 r., wśród 38 osób pracujących w CK, w sekcji nauki medyczne - stomatologię reprezentowały: prof. Maria Emilia Borysewicz-Lewicka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz prof. Maria Chomyszyn-Gajewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Członek Komisji nie może pełnić mandatu dłużej niż przez dwie, następujące po sobie, kadencje.

Członkiem Centralnej Komisji może zostać osoba, która:
- posiada tytuł naukowy profesora i aktualny dorobek naukowy, stanowiący wiodący dorobek w danej dziedzinie nauki (opublikowany w okresie ostatnich pięciu lat), 
- przed ogłoszeniem wyborów nie ukończyła siedemdziesiątego roku życia,
- posiada obywatelstwo polskie.

Wyboru członków Centralnej Komisji dokonują osoby posiadające tytuł naukowy profesora.

Zadania wykonywane przez członków CK są niewątpliwie istotne dla rozwoju nauki polskiej, a to dlatego, że wśród ich kompetencji znajdują się m.in.:
- przyznawanie wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym szkół wyższych, instytutom naukowym PAN, instytutom badawczym i międzynarodowym instytutom naukowym uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego,
- powoływanie komisji habilitacyjnych oraz recenzentów w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego;
- opiniowanie projektów aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora;
- opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego (profesora uczelnianego), którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Działanie członków CK ma zapewnić harmonijny rozwój kadry naukowej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH