PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację profesorską Joannie Zarzeckiej

ws
01-02-2016, 10:07
Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację profesorską Joannie Zarzeckiej Nominacje profesorskie wręcza prezydent Andrzej Duda (foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska)
Joanna Zarzecka profesor nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kieruje Zakładem i Poradnią Stomatologiczną i Zachowawczą z Endodoncją.

Wręczając akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki prezydent Andrzej Duda powiedział m.in., że przed naukowcami wielka misja składająca się z dwóch elementów: po pierwsze, z pracy naukowej jako takiej, po drugie, z opieki nad młodymi naukowcami.

Działalność naukowa Joanny Zarzeckiej w okresie przed uzyskaniem tytułu naukowego doktora i krótko później, koncentrowała się głównie na poszukiwaniu biowskaźników ekspozycji organizmu człowieka na działanie metali ciężkich. 

Uczona skoncentrowała się na poszukiwaniu łatwodostępnego materiału biologicznego, który mógłby być pobierany metodą nieinwazyjną i który przedstawiałby ekspozycję organizmu na kadm, ołów, miedź, cynk, żelazo, stront, wapń, magnez, sód i potas. Badaniu poddano naddziąsłowy kamień nazębny oraz ślinę mieszaną niestymulowaną. Prace badawcze prowadzone były wspólnie z Instytutem Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W naddziąsłowym kamieniu nazębnym zawartość miedzi, ołowiu i kadmu były wskazaniem narażenia organizmu na podwyższone ich stężenia w środowisku. Ślina, pomimo dokładnie opracowanych zasad jej badania, okazała się materiałem o dużej zmienności składu chemicznego, co uniemożliwiło wykorzystanie jej jako biomarkera ekspozycji organizmu na badane metale. 

Drugi nurt badań poświęcono analizie stężeń kadmu, ołowiu miedzi i cynku w zębach zdrowych i z ubytkami próchnicowymi osób palących i niepalących papierosy. Wykazano najwyższe średnie stężenia badanych metali w zębach z ubytkami próchnicowymi u osób palących papierosy, istotnie niższe w zębach z próchnicą osób niepalących (z wyjątkiem miedzi), a najniższe w zębach zdrowych. W przypadku ołowiu i w pewnym stopniu kadmu czas ekspozycji był głównym czynnikiem determinującym ich akumulację w badanych zębach.
Badania te umożliwiły zebranie materiału niezbędnego do przeprowadzenia przewodu doktorskiego. Na ich podstawie uczona opublikowała m.in. pięć artykułów, w tym jeden w czasopiśmie anglojęzycznym. Wyniki tych badań zaprezentowano na ośmiu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Prof. Joanna Zarzecka
8 marca 2005 r. została uznana lekarzem zaufania w dziedzinie stomatologii Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec.
Od 2006 r. bierze udział w pracach międzynarodowej grupy inicjatywnej programu INNOVATE.
24 marca 2009 r., zgodnie z decyzją rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, została członkiem Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
21 października 2010 r. została członkiem Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców (sekretarz). Członek Komisji ds. Studenckich oraz Samorządu.
W 2011 r. nagroda za pracę naukową „Multi – stage Root canal treatment and its impast on the adhesion of an intracanal dressing” przedstawioną w sesji plakatowej (IV Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna w Szczecinie).
W roku akademickim 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 była członkiem Komisji prowadzonej rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Studia Doktoranckie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 
W 2012 r. została powołana na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH