PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praktyki stomatologiczne co właściwie może student

18-03-2013, 00:01
Praktyki stomatologiczne  co właściwie może student (fot. foter)
Praktyki stomatologiczne co właściwie może student (fot. foter)
Okazuje się, że jednym z ostatnich pilnych problemów zgłaszanych samorządowi lekarskiemu są studenckie praktyki zawodowe. Z listów nadsyłanych do Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że najwięcej wątpliwości budzą takie tematy jak odpowiedzialność opiekuna praktyk, zakres obowiązków studenta oraz wynikające z nich prawa pacjenta. W ciągu najbliższych dni w dziale eduDENT postaramy się zatem opublikować wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji praktyk stomatologicznych. Zaczynamy od opinii prawnej mecenasa Marka Szewczyńskiego, radcy prawnego NRL, który wyjaśnia najbardziej sporne wątki dotyczące studenckich praktyk zawodowych.

Marek Szewczyński przypomina, że celem studiów lekarsko-dentystycznych jest m. in. nabycie i doskonalenie określonych umiejętności zawodowych w szczególności jest to podstawowym celem dwusemestralnego praktycznego nauczania na odpowiednio 6. albo na 5. roku studiów oraz wakacyjnych praktyk studenckich. Dwusemestralne praktyczne nauczanie studentów, którego wprowadzenie przewiduje nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązująca od 1 lipca 2011 r., ma się odbywać w podmiotach leczniczych, które zawarły w tym zakresie umowy z uczelniami medycznymi.

Ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 900). Rozporządzenie to stanowi, że celem praktycznego nauczania jest poszerzenie wiedzy i nabycie określonych umiejętności i kompetencji. W załączniku nr 2 do tego rozporządzenia wskazano, jakie konkretnie umiejętności student stomatologii ma nabyć w stosunku do niektórych czynności użyto wręcz określenia, że ma je wykonywać samodzielnie:

W ramach praktycznego nauczania realizowane są efekty kształcenia zawarte w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego obejmujące następujące rodzaje umiejętności:

1) umiejętność A - czynności z nią związane student wykonuje prawidłowo i w pełni samodzielnie;

2) umiejętność B - student zna zasady wykonywania czynności z nią związanych, potrafi przy nich asystować.

Pełne zestawienie umiejętności A i B zaprezentujemy w najbliższych dniach.

Praktyki stomatologiczne obowiązki uczelni

Studenckie praktyki wakacyjne służące doskonaleniu umiejętności zawodowych, odbywane są przez studentów kierunku lekarskich pomiędzy 1. a 5. rokiem studiów oraz studentów kierunku lekarsko-dentystycznego pomiędzy 1. a 4. rokiem studentów. Zgodnie ze standardami kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. - Dz. U. z 2012 r., poz. 631) zasady i formę odbywania praktyk oraz ich szczegółowy program powinna określić jednostka uczelni prowadząca kształcenie. Jednym z przykładów takiego opracowania jest program praktyk Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który prezentujemy na końcu tekstu.

Praktyki stomatologiczne - odpowiedzialność opiekuna

Oczywistym jest, że aby student nauczył się wykonywać określone czynności musi mieć nauczyciela, pod którego kierunkiem i nadzorem te czynności wykonuje podczas praktyk wakacyjnych czy praktycznego nauczania jest nim lekarz albo lekarz dentysta sprawujący rolę opiekuna.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   praktyki stomatologiczne   Studia  

POLECAMY W SERWISACH