PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca w ŚUM dla kierownika Zakładu Propedeutyki Stomatologii

smn
15-02-2018, 11:44
Praca w ŚUM dla kierownika Zakładu Propedeutyki Stomatologii Oddział Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚUM (fot. archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją ŚUM.

Warunki stawiane kandydatom:
- co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania jednostki,
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma być podstawowym miejscem pracy,
- odpowiednie osiągnięcia zawodowe w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi,
- tytuł specjalisty lub specjalizacja drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działania jednostki organizacyjnej uczelni, która robi nabór na stanowisko kierownika,
- spełnianie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia.

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- prawo wykonywania zawodu,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
- odpis dyplomu specjalisty,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną),
- informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- projekt programu rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- oświadczenie w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.)
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych uczelniach z podaniem stanowiska,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów,
- wniosek awansowy,
- ewentualne referencje lub opinie.

Termin składania dokumentów: 22 luty 2018 r. 
Kontakt: Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze
Wyniki konkursu: 16 marca 2018 r.

Więcej: umed.wroc.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH