PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca w Instytucie Stomatologii UJ

kan
30-05-2016, 09:57
Praca w Instytucie Stomatologii UJ Praca dla asystenta w Instytucie Stomatologii UJ
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasił konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim.

Wymagania stawiane kandydatom:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych lub zawodowego lekarza dentysty; 
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
- publikacje naukowe;
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr);
- pozytywna opinia kierownika katedry, dyrektora instytutu, a także opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora. 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM następujące dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów, odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem,
- stałe prawo wykonywania zawodu,
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- ankietę dotyczącą działalności naukowej,
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
- opinię kierownika, katedry, dyrektora instytutu, a także (w przypadku posiadania) opinia opiekuna naukowego, 
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia / prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu, 
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń: 20 czerwca 2016 r.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   Collegiium Medicum UJ  

POLECAMY W SERWISACH