PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca na UM w Poznaniu

en
13-06-2016, 08:18
Praca na UM w Poznaniu Wakat na stanowisku asystenta na UM w Poznaniu
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: 
- deklarację przystąpienia do konkursu 
- życiorys, kwestionariusz osobowy 
- odpis dyplomu 
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy 
- prawo wykonywania zawodu 
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym —podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II 
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy 
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji 
- informację o dorobku dydaktycznym 
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy 
- ewentualnie inną dokumentację.

Termin składania dokumentów: 17 czerwca 2016 r., Dział Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, Poznań

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH