• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Praca na UM w Poznaniu

kan
01-06-2016, 09:02
Praca na UM w Poznaniu Wakaty na UM w Poznaniu
Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu trwa konkurs na pracowników naukowych: trzech asystentów, dwóch adiunktów i starszego wykładowcę w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II.

Wszyscy kandydaci powinni dostarczyć:
- deklarację przystąpienia do konkursu
- życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy
- prawo wykonywania zawodu
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w roku bieżącym, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy
- informację o dorobku naukowym poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji
- informację o dorobku dydaktycznym
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy 
- ewentualnie inną dokumentację

Kandydaci na stanowisko asystenta:
podpisują (w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym — podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II.

Kandydaci na stanowisko adiunkta dodatkowo powinni załączyć:
- odpis posiadanej specjalizacji
- odpis nadania stopnia doktora
- umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym - podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku adiunkta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II

Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy mają dostarczyć:
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy wymagany staż pracy - 2 lata w szkole wyższej na stanowisku adiunkta lub wykładowcy
- umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym -podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku starszego wykładowcy w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II.

Termin składania dokumentów na wszystkie stanowiska: 7 czerwca 2016 r.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH