PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poznań: praca w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej

kan
15-12-2016, 13:12
Poznań: praca w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Cztery wakaty w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na cztery stanowiska asystenta (pracownika naukowo-dydaktycznego) w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II.

Kandydaci powinni złożyć: 

- deklarację przystąpienia do konkursu, 
- życiorys, kwestionariusz osobowy, 
- odpis dyplomu, 
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy, 
- prawo wykonywania zawodu, 
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii (zawartą pod warunkiem zawieszającym —podpisaniem umowy o pracę z UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II), 
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy, 
- informację o dorobku naukowym poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji, 
- informację o dorobku dydaktycznym, 
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania dokumentów: 22 grudnia 2016 r.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   dentysta   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH