• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poznań: okazja do zatrudnienia się na stomatologii UM

kan
19-03-2018, 12:49
Poznań: okazja do zatrudnienia się na stomatologii UM Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia poszukuje asystenta (fot. pixabay)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) - zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu
w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia.

Co jest potrzebne, by zgłosić się do konkursu:

- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- prawo wykonywania zawodu,
- umowa o pracę lub umowa cywilnoprawną zawarta na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii,
- karta kwalifikacyjna zawierająca ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej z ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informacja o dorobku naukowym, zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczona przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informacja o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inna dokumentacja.

Termin składania dokumentów: 21 marca 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: mp.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH