PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poznań: kto na wykładowcę do Kliniki Stomatologii

kan
18-10-2016, 09:10
Poznań: kto na wykładowcę do Kliniki Stomatologii Poszukiwany pracownik do Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko wykładowcy (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
- deklarację przystąpienia do konkursu; 
- życiorys, kwestionariusz osobowy; 
- odpis dyplomu; 
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy; 
- prawo wykonywania zawodu; 
- umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, zawarte na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym —podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku wykładowcy w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II; 
- kartę kwalifikacyjną, zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy; 
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji; 
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy;
- ewentualnie inną dokumentację.

Termin składania dokumentów: 26 października 2016 r.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH