PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poznań: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii poszukuje czterech asystentów

kan
27-04-2017, 11:10
Poznań: Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii poszukuje czterech asystentów Szansa na karierę naukową na UM w Poznaniu (fot. pixabay)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na cztery stanowiska asystenta (pracownik naukowo - dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologiina Wydziale Lekarskim II.

Wymagane dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu;
- życiorys i kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu;
- prawo wykonywania zawodu;
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy;
- w związku z wymogiem wskazanym w art.112 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.Dz.U. z 2012r., poz. 572 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym - podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Klinice Protetyki na Wydziale Lekarskim II;
- karta kwalifikacyjna zawierająca ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy;
- informacja o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji;
- informacja o dorobku dydaktycznym;
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zm.);
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania dokumentów: 8 maja 2017 r. w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.

 Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni   dentysta  

POLECAMY W SERWISACH