• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poznań: Klinika Protetyki na Wydziale Lekarskim II poszukuje asystenta

en
07-07-2016, 12:16
Poznań: Klinika Protetyki na Wydziale Lekarskim II poszukuje asystenta Praca dla asystenta na UM w Poznaniu
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo - dydaktyczny) w Klinice Protetyki na Wydziale Lekarskim II.

Wymagane dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu;
- życiorys i kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu; 
- prawo wykonywania zawodu; 
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy; 
- w związku z wymogiem wskazanym w art.112 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.Dz.U. z 2012r., poz. 572 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym - podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Klinice Protetyki na Wydziale Lekarskim II; 
- karta kwalifikacyjna zawierająca ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy; 
- informacja o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji; 
- informacja o dorobku dydaktycznym;
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zm.); 
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy. 

Termin składania dokumentów: 17 lipca 2016 r. w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH