PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Powraca staż podyplomowy, ale w jakie formie?

js
18-02-2016, 08:17
Powraca staż podyplomowy, ale w jakie formie? Wracają staże podyplomowe (foto: Fotolia/PTWP)
Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt przywrócenia stażu podyplomowego jako praktycznego nauczania, realizowanego przez studentów piątego roku kierunku lekarsko – dentystycznego (szóstego roku kierunku lekarskiego).

Co z prawem wykonywania zawodu?
Przyszły lekarz dentysta, bezpośrednio po ukończeniu studiów na kierunku lekarsko – dentystycznym, będzie otrzymywał prawo wykonywania zawodu na okres trwania stażu podyplomowego. Staż podyplomowy odbywany będzie pod nadzorem opiekuna (doświadczonego medyka, posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe).

Przewiduje się, że nie będą wydawane dokumenty „ograniczone prawo wykonywania zawodu", zatem możliwe będzie pełne wykorzystanie kompetencji lekarza dentysty, ale w miejscu odbywania stażu podyplomowego (pod nadzorem opiekuna).

Co z cudzoziemcami spoza UE?
Cudzoziemcy, niebędący obywatelami państw członkowskich UE (posiadający wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski), a ubiegający się o odbycie lekarsko - dentystycznego stażu podyplomowego - zobowiązani zostają do zawarcia umowy cywilnoprawnej o staż podyplomowy z jednostką uprawnioną do prowadzenia stażu podyplomowego, w której określony zostanie zakres wzajemnych zobowiązań. Wymóg taki wynika z faktu, że nie zostały wskazane źródła finansowania stażu podyplomowego, odbywanego przez cudzoziemców spoza UE.

Co z praktycznym szkoleniem na uczelniach?
Praktyczne nauczanie odbywane będzie także w uczelniach, prowadzących kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym, w symulowanych warunkach klinicznych.

Nastąpić ma rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych, realizowanych w oparciu o symulowane warunki kliniczne.

Przeprowadzony audyt uczelni medycznych wykazał, iż dysponują one zróżnicowanym zapleczem do realizacji kształcenia lekarzy dentystów, istotne jest zatem wsparcie tej metody nauczania.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru w zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych - zaplanowane zostały środki na następujący typ projektów: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

W związku z wysokim kosztem inwestycji, dotyczących tworzenia centrów symulacji medycznej i z możliwością pozyskania ze środków UE dofinansowania jedynie na wyposażenie i adaptację istniejących obiektów - wskazane jest zapewnienie wsparcia finansowego budowy tych centrów również z budżetu państwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH