PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Poszukiwany kierownik Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej UM w Łodzi

jsz
31-01-2014, 13:37
Poszukiwany kierownik Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej UM w Łodzi Poszukiwany kierownik Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej UM w Łodzi (foto: freedigitalphotos)
Kierownik Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego ogłosił konkurs otwarty na stanowisko kierownika Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej Katedry Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:

- podanie;

- odpis dyplomu ukończenia studiów;

- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;

- świadectwo pracy;

- zaświadczenie o specjalizacji;

- świadectwo zdrowia;

- życiorys;

- fotografię;

- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych);

- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną podsumowaną aktualną punktacją wg. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wg. International Citation Reports (Impact Factor)

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego ul. Pomorska 251 pok. 209 w terminie do10 marca 2014 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Kandydaci muszą spełniać wymagania art. 109 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm. ):

- mają pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

- nie zostali ukarani karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony);
- korzystają z pełni praw publicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM w Łodzi   rynek pracy  

POLECAMY W SERWISACH