PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poszukiwany dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie

js
24-06-2015, 09:37
Poszukiwany dyrektor Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie Poszukiwany dyrektor SCK UM w Lublinie (foto: pixabay)
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na dyrektora uniwersyteckiego Stomatologicznego Centrum Klinicznego. Do zadań dyrektora będzie należało m.in. przywrócenie SCK równowagi finansowej.

Zadaniem dyrektora Centrum będzie w szczególności:
- prowadzenie procesu inwestycyjnego - budowa nowego obiektu Centrum;
- przywrócenie jednostce stabilizacji finansowej;
- opracowanie strategii dla jednostki, jej wdrożenie i realizacja;
- dostosowanie instytucji do zmian wynikających z nowego systemu organizacji nauki w zawodach medycznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

Oferty wraz z dokumentami należy składać do 29 czerwca w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją na kopercie "Konkurs na Dyrektora SCK UM w Lublinie" w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, al. Racławickie 1 (pokój 107-108) w godzinach 8.00-15.00.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie są dostępne (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych) w siedzibie Uczelni - w Dziale ds. Szpitali Klinicznych UM w Lublinie, al. Racławickie 1 (pokój 107-108).

Wymogi wobec kandydatów 
Merytoryczne (m.in.):
- znajomość regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów,
- znajomość zasad prowadzenia inwestycji,
- znajomość zagadnień: zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości zarządczej.

Formalne (m.in.):
- dziesięcioletni staż pracy, w tym trzyletni na stanowisku kierownika podmiotu leczniczego;
- ukończone studia;
- studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia;
- wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać (m.in.):
-  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
-  CV ze szczegółowym opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia;
- dokumenty potwierdzające staż pracy - świadectwa pracy bądź inne dokumenty zaświadczające o przebiegu zatrudnienia;
- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH