PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Poseł zgłębia system stażu podyplomowego

ms
29-12-2016, 10:13
Poseł zgłębia system stażu podyplomowego Poseł Jerzy Kozłowski (Kukiz'15) (źródło: FB)
Poseł Jerzy Kozłowski (Kukiz'15) dopytuje m.in. jakie wynagrodzenia planowane są dla stażystów po wprowadzeniu „nowego, dawnego" stażu podyplomowego.

Poseł Jerzy Kozłowski przypomniał, że pięć lat temu PO wprowadziła zmianę znoszącą, trwający rok, obowiązkowy staż podyplomowy dla absolwentów kierunków lekarskich uniwersytetów medycznych oraz kilkumiesięczny – dotyczący absolwentów kierunków stomatologicznych. Obecnie ten staż został przywrócony. W myśl nowej koncepcji ostatni, odpowiednio 6. i 5. rok studiów, będą miały charakter bardziej praktyczny.

Parlamentarzysta chciał wiedzieć:
- jakie wynagrodzenia planowane są dla stażystów po wprowadzeniu „nowego, dawnego" stażu podyplomowego;
- co ze studentami obecnego ostatniego roku studiów 2016/17, jaki będą realizować program i czy de facto czekają ich dwa staże podyplomowe;
- czy może dojść do sytuacji, że wobec zmian znajdzie się na rynku podwójna liczba lekarzy i jeśli tak, to jakie ta sytuacja będzie mieć odzwierciedlenie w liczbie miejsc szkoleniowych, w tym rezydentur?

Pytania zdradzają, że poseł nie zna zasad, w oparciu o które realizowany jest tok nauczania przeddyplomowego i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

Odpowiedzi udzielił wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas

Kwestia uposażeń
Biorąc pod uwagę zgłaszane wcześniej postulaty, dotyczące podwyżek wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia, minister zdrowia podjął uzgodnienia ze stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli różnych zawodów medycznych skupionych w branżowym Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia, dotyczące zasad ustalania wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników medycznych pracujących w podmiotach leczniczych, w tym dla rezydentów.

Rezultatem odbytych spotkań są przygotowane przez resort zdrowia zasady ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, a zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami, regulacja wysokości wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej powinna w sposób proporcjonalny obejmować jednocześnie wszystkich pracowników medycznych, a nie tylko jedną grupę zawodową. Równolegle prowadzone są analizy możliwości wzrostu wynagrodzeń lekarzy stażystów.

Kwestia zwiększonej liczby lekarzy i lekarzy dentystów starających się o specjalizację
Proces kształcenia podyplomowego będzie przebiegać w sposób ciągły i nie dojdzie do sytuacji znalezienia się na rynku pracy podwójnej liczby lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, w tym prowadzonego w formie rezydentury.

Pierwszy rocznik studentów 2012/2013, który przystąpił do kształcenia według nowego programu nauczania, jest obecnie na 5. roku studiów i zgodnie z projektem ustawy przystąpi do stażu podyplomowego po zakończeniu studiów. Zapewniona będzie zatem ciągłość obywania stażu podyplomowego przez wszystkich absolwentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

SŁOWA KLUCZOWE
staże podyplomowe   Jarosław Pinkas  

POLECAMY W SERWISACH