• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Podyplomowe Studium Stomatologii Praktycznej: dużo wiedzy za duże pieniądze

20-02-2013, 23:26
Podyplomowe Studium Stomatologii Praktycznej: dużo wiedzy za duże pieniądze (foto:sxc.hu)
Podyplomowe Studium Stomatologii Praktycznej: dużo wiedzy za duże pieniądze (foto:sxc.hu)
Cenieni w środowisku lekarskim wykładowcy, nauczyciele akademiccy i doświadczeni lekarze - praktycy będą pod kierownictwem prof. dr hab. Stanisława Suliborskiego kształcili lekarzy dentystów zdecydowanych na zdobywanie umiejętności praktycznych podpartych wiedzą i doświadczeniem klinicznym. Szkolenie realizowane będzie w ramach dwuletniego Podyplomowego Studium Stomatologii Praktycznej. Nauka w PSSP kosztuje i to niemało, co za te pieniądze otrzymuje dentysta?

Podstawowe cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, dających możliwość prowadzenia praktyki lekarskiej na wysokim poziomie merytorycznym w zakresie stomatologii odtwórczej z elementami stomatologii estetycznej.
1. Umiejętność wyboru metod kompleksowego leczenia w konkretnych sytuacjach klinicznych w oparciuo aktualną wiedzę (EBD) i doświadczenia kliniczne.
2. Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia leczenia odtwórczego.
3. Opanowanie do perfekcji technik wykonywania zabiegów klinicznych z dziedziny stomatologii odtwórczeji estetycznej.

Cele szczegółowe umiejętności i wiedza:
1. Nabycie i utrwalenie umiejętności prowadzenia wywiadu, badania klinicznego.
2. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji lekarskiej i dokumentacji fotograficznej.
3. Umiejętność oceny stanu przyzębia, zębów, błony śluzowej jamy ustnej, warunków okluzyjnych, stawu skroniowo - żuchwowego odróżnienie patologii od fizjologii.
4. Nabycie umiejętności wyboru, przeprowadzenia i interpretacji badań dodatkowych w tym badania RTG (ortopantomograficznych, zębowych, zgryzowych), RVG, CBCT, żywotności miazgi, stanu przyzębia i błony śluzowej.
5. Nabycie umiejętności pracy ergonomicznej z pacjentem w pozycji leżącej, pracy w lupie i w mikroskopie.
6. Nabycie umiejętności pracy na cztery ręce, współpracy i podziału obowiązków lekarz - asysta w trakcie zabiegów odtwórczych.
7. Nabycie umiejętności przygotowania jamy ustnej do zabiegów odtwórczych, w tym:
a. przeprowadzenie zabiegów higienicznych, skaling, plening;
b. wybór rodzaju znieczulenie i jego przeprowadzenie
c. ochrona pola operacyjnego nitki refrakcyjne, koferdam;
d. przygotowanie pola w trudnych przypadkach chirurgiczne zabiegi na przyzębiu.
8. Umiejętność preparowania twardych tkanek zęba z uwzględnieniem doboru narzędzi tnących i ich zastosowania, ochrony miazgi i tkanek miękkich jamy ustnej, użycia kątnic przyśpieszających i turbin, opanowania precyzyjnej pracy również w powiększeniu w każdym kwadrancie jamy ustnej, z zachowaniem podparcia ręki i z zachowaniem bezpośredniej lub pośredniej widoczności pola zabiegowego.

Adhezja
9. Opanowanie wiedzy z zakresu możliwości uzyskania adhezji materiałów odtwórczych: kompozytów, porcelany, cementów glassjonomerowych do szkliwa i zębiny.
10. Nabycie umiejętności klinicznych przeprowadzenia zabiegów mających na celu uzyskanie adhezji materiałów odtwórczych do tkanek zęba.
11. Opanowanie niezbędnych kompetencji z zakresu budowy, właściwości i stosowania materiałów odtwórczych w tym kompozytów, materiałów ceramicznych, cementów adhezyjnych oraz materiałów pomocniczych takich jak mas wyciskowych, materiałów odtwórczych tymczasowych, cementów tymczasowych.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   edukacja   punkty edukacyjne   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH