• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Po zmianach: czas na wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

cmkp, ms
10-02-2015, 13:20
Po zmianach: czas na wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego Czas na wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (foto: sxc,hu)
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz dentysta powinien złożyć w okresie od 1 do 28 lutego (w formie dokumentu elektronicznego).

Wniosek taki składa się oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody - właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego lekarz dentysta zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

Od 1 marca 2015 r. rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne dotyczące rezydentur uruchamianych na podstawie, obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. ustawy z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

O zmianach infoDENT24.pl pisał kilkakrotnie m.in. w materiale: MZ: jeszcze o rezydenturach

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1877). Wprowadzone zmiany m.in. w art. 16ea ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) mówią o tym, że ponownego wniosku o odbywanie rezydentury nie może złożyć lekarz, który:
- uzyskał potwierdzenie realizacji programu specjalizacji, albo
- został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury (nawet jeśli jej nie podjął albo podjętą rezydenturę przerwał), chyba że przedstawi orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.
Po przedstawieniu stosownego orzeczenia lekarskiego lekarz będzie mógł ponownie otrzymać rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz.

Zmiany obejmują wszystkich lekarzy, lekarzy dentystów, w tym tych, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury przed 1 stycznia 2015 r.

Ponadto zmieniły się zasady podziału niewykorzystanych miejsc rezydenckich w ramach postępowania odwoławczego. Począwszy od 1 stycznia 2015 r. niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą może dodatkowo przyznawać minister zdrowia, a nie jak dotychczas wojewoda.

Postępowanie kwalifikacyjne w okresie od 1 do 31 marca 2015 r., podobnie jak wcześniejsze, zostanie przeprowadzone dla specjalizacji modułowych.

Lekarz dentysta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, może w danym postępowaniu kwalifikacyjnym złożyć wniosek tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie, jednakże dopuszczalne jest jednoczesne złożenie wniosków na dwa tryby (rezydencki i pozarezydencki).

Wniosek składa się na wybraną dziedzinę, a nie na moduł.

Etap I - wniosek elektroniczny

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz dentysta składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne w terminach:
1-28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie: 1-31 marca;
1-30 września - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie: 1-31 października.

SŁOWA KLUCZOWE
CMKP   rezydentury   specjalizacja   specjalizacje modułowe  

POLECAMY W SERWISACH