PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

PES a egzaminy europejskich towarzystw naukowych

13-11-2012, 05:50
PES a egzaminy europejskich towarzystw naukowych (foto: sxc.hu)
PES a egzaminy europejskich towarzystw naukowych (foto: sxc.hu)
Lekarze, w tym lekarze dentyści, zamierzający starać się o uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z całością albo częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

powinni to uczynić według ścisłych reguł, określonych przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, a zaaprobowanych przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Poniższa procedura dotyczy lekarzy, którzy nie byli jeszcze dopuszczeni do PES:

- zgłoś się (na zasadach ogólnych) do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dowolnej sesji egzaminacyjnej;

- złóż oświadczenie o rezygnacji z udziału w PES (w całości albo w części) w danej sesji egzaminacyjnej (wzór takiego oświadczenia został opracowany przez CEM i jest zamieszczony na jego stronie internetowej), oświadczenie takie może być złożone również później, wraz z wnioskiem o uznanie zdanego egzaminu za równoważny z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym;

- poddaj się procedurze weryfikacyjnej przeprowadzonej przez wojewodów oraz Państwową Komisję Egzaminacyjną (kończącej się rozstrzygnięciem o dopuszczeniu do egzaminu);

- po zdaniu egzaminu, organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, złóż wniosek (wzór na stronie internetowej CEM) o uznanie tego egzaminu za równoważny z PES, wskaż dziedzinę oraz zadeklaruj, czy wystąpienie dotyczy całości czy części PES;

- do wniosku dołącz dokumenty wskazane w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U. z 2012 r., poz. 151).
Uwagi szczegółowe
W przypadku uznania egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe jako część Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - ocena końcowa PES będzie wynikała z oceny z tej części PES, do której przystąpi lekarz (wyniku egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe nie uwzględnia się w ustaleniu oceny).

Do czasu określenia wzoru dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty w oparciu o uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z całością PES - dyrektor CEM będzie wydawał zainteresowanym zaświadczenie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

Uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe z częścią Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - wyklucza przystępowanie do tej części PES, a uznanie równoważności z całością Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego - przystępowanie do PES w ogóle.

Poniższa procedura dotyczy lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i zamierzają uzyskać uznanie egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe za równoważny z całością egzaminu.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH