PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Periodontologia i patologia jamy ustnej – konkurs na asystenta

ms
08-03-2017, 14:39
Periodontologia i patologia jamy ustnej – konkurs na asystenta Konkurs na stanowisko asystenta (foto: pixabay)
Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
- posiadają stopień naukowy doktora nauk medycznych lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego lekarza dentysty;
- mają tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii bądź udokumentowane odbywanie specjalizacji w tym zakresie w końcowym etapie jej realizacji;
- doświadczenie w pracy dydaktycznej;
- zainteresowanie pracą naukową;
- biegła znajomość języka angielskiego;
- członkostwo w towarzystwach naukowych;
- wysoka ocena pracy doktorskiej potwierdzona opinią opiekuna naukowego/dla kandydata ze stopniem dr.;
- pozytywna opinia kierownika katedry, dyrektora instytutu, a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego - o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
- podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej w przypadku kandydata z doktoratem;
- stałe prawo wykonywania zawodu;
- odpis dyplomu specjalizacji lub udokumentowane jej zaawansowanie;
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron);
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- ankietę dotyczącą działalności naukowej;
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
- opinię kierownika katedry, dyrektora instytutu w/w jednostki a także w przypadku posiadania - opinię opiekuna naukowego;
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia / prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora i wygrania konkursu;
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa 20 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2017 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Collegiium Medicum UJ   periodontologia  

POLECAMY W SERWISACH