PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Olimpiada Wiedzy z Higieny Stomatologicznej: ostatnie dni na udział

ms
05-01-2017, 08:05
Olimpiada Wiedzy z Higieny Stomatologicznej: ostatnie dni na udział III edycja olimpiady dla higienistek stomatologicznych
Tylko do 15 stycznia 2017 r. zainteresowani mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej.

Rejestracja jest konieczna, aby wziąć udział w kolejnych etapach Olimpiady. Dwa tygodnie przed zamknięciem zgłoszeń liczba osób zarejestrowanych wynosiła blisko 200.

Kto może (i powinien) wziąć udział w Olimpiadzie 
Wydarzenie to adresowane jest do studentów szkół medycznych policealnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, kształcących na kierunku higienistka stomatologiczna.

Udział w Olimpiadzie: 
- daje unikatową możliwość pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz pełniejsze przygotowanie do egzaminu zawodowego; 
- przyczynia się do zwiększenia indywidualnych kompetencji zawodowych, 
- stwarza możliwość nawiązania kontaktów w środowisku zawodowym, 
- pozwala znaleźć się w elicie higienistów dentystycznych, 
- w końcu stwarza możliwość wywalczenia bardzo atrakcyjnych nagród.

Przebieg Olimpiady 
Udział jest dobrowolny i bezpłatny. Wydarzenie ma charakter trójstopniowy i składać się będzie z trzech etapów:

Rejestracja uczestników:  do 15 stycznia 2017 r.

I stopień Olimpiady:  do 15 stycznia 2017 r. i będzie stanowił test on-line, identyczny dla wszystkich uczestników, składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru. Każda zarejestrowana osoba będzie mogła podejść do testu tylko jeden raz. Uczestnicy, którzy uzyskają minimum 60 proc. poprawnych odpowiedzi, zostaną zakwalifikowani do II etapu Olimpiady.

II stopnień Olimpiady odbędzie się  3 marca 2017 r. i będzie miał formę testu on-line składającego się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.

Dokładne godziny otwarcia oraz zamknięcia II stopnia zostaną potwierdzone na oficjalnej stronie Olimpiady i profilu FB Olimpiady. Do III etapu kwalifikację otrzyma 20 uczestników, którzy udzielą co najmniej 70 proc. poprawnych odpowiedzi i osiągających najkrótszy czas odpowiedzi.

III etap Olimpiady odbędzie się 8-9 kwietnia, 2017 r., w Centrum Dydaktycznym UM w Łodzi, ma się składać z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwszy odbędzie się egzamin teoretyczny, który wyłoni 9 uczestników. Grupa ta przystąpi do finałowego egzaminu praktycznego.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 kwietnia, 2017 r.

Za merytoryczną wartość Olimpiady odpowiedzialny będzie Komitet Naukowy w składzie: 
- dr n. zdr. Danuta Kaczmarska, 
- dr n. med. Tomasz Dzieniakowski, 
- dr n. med. Tomasz Maria Kercz, 
- dr n. med. Maciej Nowak, 
- lic. hig. stom. mgr  Karolina Kopciewicz – Kozicka.

Nadzór nad organizacją oraz przebiegiem wydarzenia sprawować będzie Komitet Organizacyjny w składzie: 
Joanna Stępień, 
Agata Rybicka, 
Ilona Rowińska, 
Dawid Dąbrowski

SŁOWA KLUCZOWE
higienistka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH