PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ograniczony dostęp do pytań z egzaminów LDEK, LEK i PES niezgodny z Konstytucją

ms
08-06-2016, 11:36
Ograniczony dostęp do pytań z egzaminów LDEK, LEK i PES niezgodny z Konstytucją Pytania LDEK, LEK i PES powinny być jawne
Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ograniczających dostęp do pytań z egzaminów LDEK, LEK i PES (sprawa toczyła się na wniosek NRL).

Trybunał Konstytucyjny 7 czerwca 2016 r. uwzględnił wniosek złożony przez Naczelną Radę Lekarską i podzielając argumentację prawną przedstawioną na jego poparcie stwierdził, że zaskarżone przepisy blokujące dostęp do pytań egzaminacyjnych są niezgodne z Konstytucją w zakresie, w jakim dotyczą zestawów egzaminacyjnych z egzaminów, które już się odbyły.

Przedmiotem zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego był art. 16r ust. 12 zd. 2 oraz art. 14a ust. 11 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które stanowią, że zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej ograniczenie dostępu do pytań z tych egzaminów narusza konstytucyjne prawo dostępu do informacji.

Przed skierowaniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Naczelna Rada Lekarska wielokrotnie występowała do ministra zdrowia o uchylenie tych przepisów jako niezgodnych z Konstytucją wskazując, że nie ma żadnego uzasadnienia utajnianie pytań z egzaminów zdawanych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Wystąpienia i apele samorządu do ministra zdrowia okazały się jednak bezskuteczne.

Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej, że pytania egzaminacyjne stanowią informację publiczną i wyjaśnił, że wprowadzając ograniczenie dostępu do tego rodzaju informacji ustawodawca musi wykazać istnienie szczególnych powodów uzasadniających wprowadzenie ograniczenia. Trybunał przypomniał, że zgodnie z art. 61 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenie dostępu do informacji publicznej jest dopuszczalne tylko gdy przemawia za tym konieczność zapewniania ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych, ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Naczelna Rada Lekarska twierdziła, że żadna z tych okoliczności nie wystąpiła przy ograniczaniu dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów, które się już odbyły, a Trybunał Konstytucyjny pogląd ten podzielił. Trybunał wskazał, że Ministerstwo Zdrowia w trakcie prac legislacyjnych w roku 2011 nie powołało się na żadną z konstytucyjnych przesłanek pozwalających ograniczyć dostęp do informacji publicznej, ponadto z ustnego uzasadnienia wyroku wynika, że Trybunału nie przekonały również podawane później przez Ministerstwo Zdrowia powody wprowadzenia zakazu dostępu do pytań egzaminacyjnych.

W rezultacie Trybunał przyjął, że treść zestawów egzaminacyjnych z egzaminów, które już się odbyły jest informacją publiczną, i nie ma powodów, aby w tym zakresie konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej było ograniczane. Skutkiem wyroku Trybunału będzie umożliwienie lekarzom oraz lekarzom dentystom dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, które się już odbyły.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 czerwca 2016 r. ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny(sygn. akt K 8/16). 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   NRL  

POLECAMY W SERWISACH