PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ograniczone PWZ dentysty cudzoziemca

15-03-2013, 00:01
Ograniczone PWZ dentysty cudzoziemca (fot. sxc.hu)
Ograniczone PWZ dentysty cudzoziemca (fot. sxc.hu)
Na wniosek osoby nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Aby tak się stało, muszą jednak zostać spełnione pewne warunki.

Postępowanie w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty dotyczy:

1. absolwenta uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza dentysty na podstawie dyplomu lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnie medyczną lub dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,

2. lekarza dentysty nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze RP, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w RP i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

Ograniczone PWZ dentysty cudzoziemca - wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków i wpis do rejestru,

odpis dyplomu lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

ksero stron z paszportu z danymi osobowymi (oryginał do wglądu),

zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzenia badań pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie Pracy,

dowód zmiany nazwiska, tylko gdy dokumenty są na inne nazwisko,

dwa zdjęcia paszportowe,

dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (wiza pobytu, zezwolenie na zamieszkanie lub na osiedlenie się, dokument podróży w przypadku statusu uchodźcy)

zaświadczenie o złożeniu egzaminu z j. polskiego wystawione przez Naczelną Izbę Lekarską gdy lek. cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż język Polski.

zezwolenie ministra zdrowia na odbycie stażu podyplomowego, jeżeli lekarz nie posiada zezwolenia na osiedlenie się lub nie uzyskał statusu uchodźcy.

Lekarz który, uzyskał prawo wykonywania zawodu na terenie innego państwa, dodatkowo składa:

dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ostatnio wykonywano zawód,

dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,

oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,

dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską np. świadectwo pracy.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   PWZ   ograniczone PWZ   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH