PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Obrona rozpraw doktorskich na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym UM we Wrocławiu

ms
12-06-2014, 14:03
Obrona rozpraw doktorskich na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym UM we Wrocławiu Obrona rozpraw doktorskich na Wydziale Lekarsko - Stomatologicznym UM we Wrocławiu (foto: sxc.hu)
Wydział Lekarsko - Stomatologiczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na 13 czerwca 2014 r.wyznaczył obronę trzech rozpraw doktorskich lekarzy dentystów: Marty Miernik, Pawła Stępnia, Justyny Warmuz.

Obrony odbedą się  w sali wykładowej dziekanatu Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul.  Krakowskiej 26.

Lek. dent. Marta Miernik
tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ gospodarki wapniowo-fosforanowej na potrzeby protetyczne pacjentów poddawanych dializoterapii w przebiegu przewlekłej, schyłkowej niewydolności nerek"
Promotor:  dr hab. n.  med. Włodzimierz Więckiewicz prof. nadzw.

Wprowadzenie
Przewlekłą chorobę nerek rozpoznaje się na podstawie zmian strukturalnych lub czynnościowych nerek utrzymujących się przez okres co najmniej 3 miesięcy. W ostatnim, piątym stadium określanym jako przewlekła, schyłkowa niewydolność nerek (ESRD) chory kwalifikowany jest do wdrożenia terapii nerkozastępczej w postaci hemodializy, dializy otrzewnowej lub przeszczepu nerki. U pacjentów z ESRD często obserwuje się zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej pod postacią wtórnej nadczynności przytarczyc, która charakteryzuje się zaburzeniami metabolizmu wapnia, fosforu, parathormonu i fosfatazy zasadowej oraz obrotu tkanki kostnej. Zmiany kostne w przebiegu wtórnej nadczynności przytarczyc mogą być obserwowane także w zakresie układu stomatognatycznego pod postacią zaniku blaszki zbitej i nieprawidłowości w ubeleczkowaniu istoty gąbczastej kości szczęki i żuchwy, co może mieć wpływ na stabilizację zębów.

Cel pracy
Celem pracy była analiza porównawcza liczby i rozmieszczenia zębów u pacjentów dializowanych i osób z grupy kontrolnej oraz ocena poziomu podstawowych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjentów dializowanych w porównaniu do wartości referencyjnych. Ponadto zweryfikowano wpływ zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej na liczbę i rozmieszczenie zębów w jamie ustnej u pacjentów z ESRD.
Materiał
Badaniem objęto 100 osób. Grupę badaną stanowiło 63 pacjentów, w tym 23 kobiety i 40 mężczyzn, poddawanych hemodializie oraz dializie otrzewnowej w przebiegu ESRD w Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej ASK we Wrocławiu. Średni wiek badanych wynosił 62,415,6 lat. Grupę kontrolną stanowiło 37 osób, w tym 20 kobiet i 17 mężczyzn zgłaszających się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Specjalistycznym Zakładzie Profilaktyczno-Leczniczym „Provita" we Wrocławiu. Średnia wieku pacjentów z grupy kontrolnej wynosiła 65,511,1 lat.

Lek. dent. Paweł Stępień

tytuł pracy doktorskiej: „Ocena retrospektywna wyników leczenia złamań oczodołu w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2009-2011"
Promotor:dr hab. n. med. Hanna Gerber

SŁOWA KLUCZOWE
UM we Wrocławiu   nauka   doktorat  

POLECAMY W SERWISACH