• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

O zdecydowanie za niskiej dostępności szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy dentystów

ms
11-12-2015, 08:04
O zdecydowanie za niskiej dostępności szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy dentystów Alicja Marczyk – Felba, członkini Naczelnej Rady Lekarskiej (foto: archiwum)
O pracach Zespołu ds. Kształcenia KS NRL opowiada lek. dent. Alicja Marczyk – Felba, członkini Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

W ramach Komisji Stomatologicznej NRL został utworzony Zespół ds. Kształcenia, którego członkowie od początku tej kadencji pracują nad jednym z najtrudniejszych problemów, jakim jest dostępność szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy stomatologów.

Po rozeznaniu sytuacji stwierdzono, że główną przyczyną braku tej dostępności jest zbyt mała liczba jednostek posiadających akredytację umożliwiającą prowadzenie takie szkolenia. Szkolenie to głównie prowadzone jest w uniwersytetach medycznych, które podstawową działalność skupiają na nauczaniu przeddyplomowym. Należy podkreślić, że liczba osób, które mogą w danej specjalności kształcić się na uczelni, jest zależna od liczby nauczycieli akademickich, z których każdy może mieć pod swoją opieką maksymalnie trzy osoby specjalizujące się. Jest to pierwszy próg ograniczający.

Dodatkowym problemem jest zapewnienie odpowiedniej liczby stanowisk pracy dla uczących się lekarzy.

W nawiązaniu do tego, o czym wspomniała wiceprezes NRL Agnieszka Ruchała – Tyszler, bazą do wykonywania procedur medycznych jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie obejmuje leczenia wysokospecjalistycznego.

Innym problemem jest nieunormowana pod względem prawnym realizacja tego kontraktu przez osobę specjalizującą się, zwłaszcza w pierwszym roku tej specjalizacji.

Trzeba też jasno powiedzieć, że na kierowniku specjalizacji spoczywa wiele obowiązków merytoryczno - administracyjnych, za które nie otrzymuje on wynagrodzenia. O zmianę takiego stanu rzeczy od dawna postuluje środowisko lekarskie.

Przytoczone fakty skłaniają do refleksji, że na leczenie specjalizacyjne powinna być wyodrębniona osobna pula pieniędzy, która uwzględniałaby możliwość wykonywania wszystkich procedur oraz gratyfikację zarówno dla kierownika specjalizacji, jak i jego podopiecznego.

Szukając możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji Zespół ds. Kształcenia przeanalizował zarówno programy szkolenia specjalizacyjnego, jak i warunki akredytacji dla podmiotów szkolących - pod kątem możliwości realizacji specjalizacji w indywidualnej specjalistycznej praktyce stomatologicznej.

Na bazie tej analizy zdefiniowano przyczyny ograniczające małe podmioty lecznicze w prowadzeniu specjalizacji. Na obecnym etapie prowadzona jest także dyskusja odnośnie sposobu naboru na szkolenie specjalizacyjne, o którym decyduje wyłącznie wynik testowego egzaminu końcowego. Przewidujemy, że wnioski z tej dyskusji, z uwzględnieniem stanowiska konsultantów krajowych, umożliwią sformułowanie postulatów, będących podstawą do dalszych prac z Ministerstwem Zdrowia.

                                                   ***

Czytaj także o determinacji lekarzy dentystów w sprawie ułatwienia dostępu do kształcenia specjalizacyjnego. Ten temat porusza w rozmowie infoDENT24.pl dr n. med. Agnieszka Ruchała - Tyszler, wiceprezes NRL i przewodnicząca KS NRL.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH