PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

O studiujących dentystach - cudzoziemcach do 15 stycznia

10-01-2013, 00:11
O studiujących dentystach - cudzoziemcach do 15 stycznia (info: sxc.hu)
O studiujących dentystach - cudzoziemcach do 15 stycznia (info: sxc.hu)
Uczelnie medyczne, podległe ministrowi zdrowia, powinny przekazać Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 15 stycznia 2013 r. zestawienia określające liczbę cudzoziemców studiujących w Polsce.

Zestawienie należy przygotować według wzoru zamieszczonego na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Do Biura przesyłać trzeba zbiorczy wykaz cudzoziemców (zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej). Do opracowania zestawień statystycznych o studiujących dentystach konieczne jest dołączenie informacji o cudzoziemcach będących absolwentami studiów I i II stopnia oraz studiów doktoranckich, dla których rok akademicki 2011/2012 był ostatnim rokiem studiów (z zaznaczeniem polskiego, bądź niepolskiego pochodzenia oraz państwa, którego są obywatelami). Wypełniając formularze nie należy uwzględniać w wykazie cudzoziemców uczestniczących w wymianie akademickiej w ramach Programu LLL/Erasmus i Erasmus Mundus.

W Polsce na kierunkach lekarsko dentystycznych uczelni medycznych w systemie stacjonarnym kształci się nie więcej niż 150 obcokrajowców. W formule niestacjonarnej jest ich zdecydowanie więcej bo ok. 800. Takie wnioski wypływają z analizy limitów przyjęć na kierunkach lekarsko dentystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   studia   Studia  

POLECAMY W SERWISACH