• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

NRL: za przywróceniem stażu podyplomowego

ms
29-06-2015, 08:03
NRL: za przywróceniem stażu podyplomowego Staże powinny powrócić (foto: pixabay)
Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do ministra zdrowia o przywrócenie stażu podyplomowego oraz o poprawę warunków kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Według NRL, decyzja o likwidacji stażu podyplomowego i zastąpieniu go dwusemestralnym praktycznym nauczaniem w dziedzinach klinicznych, realizowanym w trakcie ostatniego roku studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, była błędna.

Wprowadzenie dwusemestralnego praktycznego nauczania prowadzi de facto do skrócenia studiów w zakresie nauczania wiedzy medycznej, co może negatywnie wpłynąć na jakość tego kształcenia.

Bez prawa wykonywania zawodu
NRL przypomina, że o ile osoba realizująca staż podyplomowy legitymuje się już tytułem zawodowym lekarza/lekarza dentysty, uzyskanym w wyniku ukończenia studiów, posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu, co oznacza, że przed jego przyznaniem właściwa izba lekarska sprawdziła wymóg nienagannej postawy etycznej, o tyle model dwusemestralnego praktycznego nauczania zakłada, że do pacjenta zostanie dopuszczona osoba niemająca tytułu zawodowego, nieposiadająca prawa wykonywania zawodu, której postawa etyczna nie była przedmiotem badania. Może to budzić uzasadnione obawy i sprzeciw ze strony pacjentów, którzy w takiej sytuacji mogą masowo odmawiać zgody na bycie przedmiotem nauczania studentów.

Brak odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki lekarskiej
Ważne jest także to, że stażyści podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, podczas gdy studenci odpowiedzialności takiej nie ponoszą.

Argumenty te przemawiają za utrzymaniem w Polsce stażu podyplomowego. Mając świadomość, że staż podyplomowy nie jest pozbawiony wad, samorząd lekarski deklaruje pomoc w pracach zmierzających do wprowadzenia ulepszenia zasad i praktyki odbywania stażu.

Niewystarczające finansowanie szkolenia przeddyplomowego
W ocenie NRL, przyjęty przez ustawodawcę model dwusemestralnego praktycznego nauczania na ostatnim roku studiów, nie daje wystarczających gwarancji prawidłowej realizacji kształcenia praktycznego. Rada apeluje o zapewnienie właściwego finansowania potrzeb, jakie wykreował nowy system szkolenia przeddyplomowego, w celu zapewnienia odpowiednich standardów nauczania i nabywania wysokich kompetencji przez studentów. Niewątpliwie realizacja praktycznego nauczania zawodu przez studentów będzie wymagała ponoszenia wymiernych nakładów przez podmioty kształcące studentów, konieczne jest wobec tego zabezpieczenie środków na refundacje tych nakładów.

Niejasne uprawnienia studenta jako osoby uczestniczącej w procesie leczenia
Obecny status prawny studenta, biorącego udział w praktycznym nauczaniu zawodu, budzi szereg wątpliwości, dlatego należy wprowadzić przepisy, które w sposób jednoznaczny regulowałyby m. in.:
- zakres uprawnień studenta do udzielania świadczeń zdrowotnych, z określeniem, które czynności może wykonywać samodzielnie, które pod bezpośrednim nadzorem, a których nie wolno mu wykonywać;
- dostęp studenta do dokumentacji medycznej pacjentów i do danych objętych tajemnicą lekarską;
- kwestię prawa pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec udziału studenta w udzieleniu świadczenia zdrowotnego;
- ochronę studenta odbywającego praktyczne nauczanie przed majątkową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone pacjentowi w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach zbliżonych do ochrony, z jakiej korzystają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

NRL zwróciła się do ministra zdrowia o pilne wydanie szczegółowych regulacji dotyczących zasygnalizowanych problemów, bowiem ich brak utrudni kształcenie studentów według nowego modelu.

Część z apelu nr 9/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 czerwca 2015 r.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH